14-06-2019

Usvojen predlog: Strogo zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru

Crnogorska Vlada utvrdila je danas Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim se u cilju zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda.

Usvojen predlog: Strogo zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru | Radio Televizija Budva

Predlogom se propisuju mjere za sprečavanje štetnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda, sastojci i emisija, obilježavanje pojedinačnih i spoljašnjih pakovanja, stavljanje u promet duvanskih proizvoda I električnih cigareta.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da su Predlogom zakona propisane i mjere za sprečavanje izlaganja sekundarnom duvanskom dimu i obezbjeđivanje vazduha bez duvanskog dima.

Kako je naveo, u regulatornom sistemu, u dijelu „zabrane pušenja“ postoji zakonski propis istog naziva, Zakon o ograničavanju duvanskih proizvoda, koji je usvojen 2004, a inoviran 2011. i 2016. godine.

„Tu je i Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, prvi put donijet 2012, a potom i novi 2017. godine“, podsjetio je Hrapović.

On je objasnio da je tim zakonima u ugostiteljskim objektima dozvoljena upotreba duvanskih proizvoda, ukoliko vlasnik objekta plaća određene takse, konkretno za duvan mjesečne naknade od jedan eura po kvadratu prostora.

Hrapović je rekao da da zakoni nijesu dali očekivane rezultate.

„Pored izrazito male naplate, a usljed preklapanja nadležnosti pojedinih inspekcija, kao i nemogućnosti kontrole plaćenih taksi, postavlja se pitanje koliko to košta zdravlje naših građana“, kazao je on.

Hrapović je rekao da je za nepunih sedam godina naplaćeno svega 2,7 miliona eura po osnovu tih taksi, što je u prosjeku godišnje nešto manje od 500 hiljada eura.

On je naveo da su ti budžetski prihodi simbolični i nemjerljivi u odnosu na štetne posljedice upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima i neuporedivo niski u odnosu na utrošak sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Hrapović je rekao da je Predlogom zakona propisan jasan prohibitorni stav po pitanju pušenja, prije svega, u zatvorenom prostoru.

Novim zakonskim rješenjem strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome poslove obavljaju državni i lokalni organi i službe.

„Strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome se obavljaju zdravstvena, vaspitno-obrazovna ili kulturna djelatnost, socijalna zaštita, sport i rekreacija, trgovinska djelatnost, proizvodnja, promet i skladištenje hrane, snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi“, kazao je Hrapović.


On je istakao da pušenje nije dozvoljeno u bilo kojoj prostoriji ili njenom dijelu u kojoj se konzumiraju hrana i piće.

„Dakle, u djelovima kafića, barova, restorana u kojima se služi piće ili hrana, strogo je zabranjeno pušenje“, pojasnio je Hrapović.

On je kazao da usvajanjem tog zakona automatski prestaje da važi Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

To, kako je objasnio Hrapović, znači da više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje.

„Ali postoji mogućnost određivanja posebnog dijela prostora koji vlasnik, odnosno korisnik odredi isključivo za tu namjenu“, rekao je on.

Zakonom su, kako je dodao Hrapović, jasno propisani uslovi izolacije, površine, pozicije i opreme tog dijela prostora.

„Uvažavajući zahtjev Privredne komore Crne Gore i priređivača igara na sreću, sa obzirom na specifičnost priređivanja igara na sreću u tim prostorima, izuzetak su jedino kazina, kojih je trenutno u sistemu pet“, kazao je on.

Hrapović je dodao da su kazina izrazila spremnost da pored posjedovanja specifičnih ventilacionih aparata i prečišćivača vazduha plaćaju i takse u iznosu i na način koji odredi Vlada.

On je rekao da su novim zakonom zadržane odredbe iz prethodnog zakonskog akta, a koje se odnose na zabranu reklamiranja, propisivanje uslova proizvodnje, prometa i obilježavanja duvanskih proizvoda, zaštitu maloljetnih lica.


Hrapović je naveo da se prvi put tim zakonom propisuje obaveza proizvođača i uvoznika duvanskih proizvoda da obavještavaju Ministarstvo zdravlja, a nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, i Evropsku komisiju o svim bitnim podacima u vezi sastojaka i emisija supstanci duvanskih proizvoda i izmjeni tih podataka.

Prema njegovim riječima, još jedna važna novina je da se tim zakonom uređuje promet i upotreba novih duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta.

„I prema tim vrstama proizvoda smo opredijelili isti stav – zabranjena je njihova upotreba u zatvorenom, odnosno radnom ili javnom prostoru“, kazao je Hrapović.

Zabranjeno je, kako je naveo, i dodavanje aditiva sa karakterističnom aromom i aromatičnih materija koje daju miris ili ukus duvanskim proizvodima, a koje utiču na izmjenu mirisa ili ukusa proizvoda, jačinu duvanskog dima i stvaraju privid da je duvanski proizvod manje opasan po zdravlje.

Hrapović je kazao da, sa obzirom na rizike koje konzumiranje duvanskih proizvoda donosi, očekuje punu i dosljednu primjenu tog zakona.

Nadzor nad sprovođenjem zakona vrši Ministrstvo, dok poslove inspekcijskog nadzora vrše Uprava za inspekcijske poslove, i to preko zdravstvenih, sanitarnih, tržišnih i turističkih inspektora.

„Primjena tog zakona nacionalni je interes u cilju smanjenja obolijevanja naših građana i očekujem podršku medija za njegovu punu implementaciju“, istakao je on.

Hrapović je kazao da prema podacima Instituta za javno zdravlje, godišnje u Crnoj Gori od raka pluća oboli oko 400 osoba.

„Liječenje jedne osobe nas košta više desetina hiljada eura, prema podacima iz 2015. godine oko 70 hiljada eura“, naveo je on.

Hrapović je naglasio da je dokazano da pušači imaju 20 puta veću vjerovatnoću da obole od raka pluća u odnosu na nepušače i da konzumiranje duvanskih proizvoda za posljedicu ima nastanak maligniteta pluća kod približno 90 odsto muškaraca i 80 odsto žena.

Kako je dodao, istraživanja i podaci zdravstvenih profesionalaca ukazaju na snažnu povezanost pušenja, i aktivnog i pasivnog, sa 24 vrste različith oboljenja.

„Sve navedeno alarm je za naš sistem koji ukazuje na potrebu unaprjeđenja, prije svega preventivnog djelovanja. Jedna od mjera odnosi se i na potpuno zakonsko ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda u radnom i javnom prostoru“, kazao je Hrapović.

Izvor: FOS