13-01-2022

Vlada formirala Koordinaciono tijelo za praćenje programa Evropa sad

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o formiranju Koordinacionog tijela za praćenje programa Evropa sad, čiji će predsjednik biti ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.


Foto: PCNEN

z Vlade je saopšeno da će zamjenik predsjednika tog Koordinacionog tijela biti savjetnik premijera, Dejan Abazović.

Pored predsjednika i zamjenika predsjednika, članovi Koordinacionog tijela će biti državni sekretari u ministarstvima finansija i socijalnog staranja, Janko Odović i Branko Krvavac, ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović, kao i pravde, ljudskih i manjinskih prava Boris Marić.

Članovi tog tijela će biti i vršiteljka dužnosti (v.d.) generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Biljana Peranović, v.d. direktorice Uprave prihoda i carina (UPC), Milena Petričević, v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove (UIP), Ilir Harasani, v.d. pomoćnice direktora UIP i rukovoditeljka Sektora za međunarodnu saradnju, Ana Vujošević, kao i načelnica Odsjeka za elektronske prijave u UPC, Svetlana Vukićević.

Članovi Koordinacionog tijela su i samostalni savjetnik I u UPC, Ratko Milić, predstavnik Uprave za inspekcijske poslove, Predrag Nešković, savjetnik u Kabinetu premijera, Ilija Mugoša, v.d. generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jevrosima Pejović, kao i načelnica u Direkciji za radne odnose u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Irena Joksimović.

Članovi su i savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca (UPCG) Filip Lazović, direktor Sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori (PKCG), Miljan Šestović, generalni sekretar u Savezu sindikata (SSCG) Duško Zarubica, saradnica u Kabinetu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Naida Kašić, kao i predstavnici Unije slobodnih sindikata i nevladinih organizacija.

“Zadaci Koordinacionog tijela će biti praćenje i koordinacija aktivnosti u okviru implementacije programa Evropa sad, kao i praćenje, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, otklanjanja prijavljenih nepravilnosti prilikom implementacije programa”, navodi se u saopštenju.

Zadatak Koordinacionog tijela će biti i dostavljanje polugodišnjeg izvještaja o realizovanim aktivnostima Vladi. Koordinaciono tijelo će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

“Koordinaciono tijelo može da traži podatke, objašnjenja i izvještaje od nadležnih organa i institucija u vezi sa pitanjima koja se odnose na program Evropa sad, te da, po potrebi, angažuje i predstavnike drugih organa, institucija i organizacija, kao i stručna lica koja učestvuju u radu tog tijela, bez prava odlučivanja”, kazali su iz Vlade.

Takođe je predviđeno, kao mogućnost, formiranje manjih operativnih timova koji će pratiti realizaciju aktivnosti.

Koordinaciono tijelo će organizovati prvi sastanak sjutra, u osam sati, dok će prva pres konferencija biti organzovana u devet sati i 30 minuta, u pres centru Vlade. Na presu će se novinarima obratiti Milatović u svojstvu predsjednika Koordinacionog tijela, Abazović u svojstvu zamjenika predsjednika i Krvavac u svojstvu člana Koordinacionog tijela.


(MINA Business)