22-07-2014

Voda sa budvanskog izvora Piratac nije za piće

Voda sa izvora Piratac, koju koriste stanovnici Markovića i drugih sela iznad Budve, nije mikrobiološki ispravna, saopštio je predsjednik mjesne zajednice Markovići Krsto Radulović.

Voda sa budvanskog izvora Piratac nije za piće | Radio Televizija Budva

U saopštenju Radulović navodi da su iz budvanskog Vodovoda i kanalizacije juče dobili obavještenje, nakon kojeg su uradili ispitivanje kvaliteta vode u Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Voda koja se koristi za piće sa izvorišta Piratac nije mikrobiološki ispravna, pa se upozoravaju stanovnici Markovića i drugih sela da je mogu koristiti samo kao tehničku vodu. Zabrana korištenja vode za piće traje do dana dovođenja vode u ispravno stanje.

Radulović na kraju navodi da je i Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek zdravstveno sanitrane inspekcije, utvrđujući kvalitet vode za piće, donio rješenje o zabrani korišćenja zbog neispravnosti.