25-08-2017

Vuković: Ćirilica je potisnuta u Crnoj Gori

Ćirilica bi u naredne dvije do tri decenije mogla faktički da nestane jer je niko neće koristiti, smatraju lingvisti, koji ukazuju na značaj očuvanja jednog od najsavršenijih pisama, dok sociolozi ukazuju da se u posljednjoj deceniji priklonilo globalizacijskim trendovima.

Vuković: Ćirilica je potisnuta u Crnoj Gori | Radio Televizija Budva

Profesor sociologije Krsto Vuković ističe da je sasvim izvjesno da je ćirilica potisnuta u Crnoj Gori, ne samo što se tiče administracije, već i kompletnog javnog prostora u kojem bi građani mogli na izvjestan način da participiraju, odnosno dobijaju izvjesne poruke preko jezika koji je aktuelan, aktivan i priznat ali i da u okvirima obrazovnog sistema ne bi trebalo da ima nikakve dileme jer su tamo jasno precizirane stavke.
Smatra da je Crna Gora u fenomenološkom i sociološkom pristupu izabrala priklanjanje globalizacijskim trendovima i jednoj vrsti homogenizacije, odnosno ujednačavanja gdje se računa, što je pod patroantom svojevrsnog opravdanja, koje je jako tanko, da ćemo bolje svijet razumjeti ili će svijet razumjeti nas ukoliko je u pitanju dominantna upotreba latinice.

Činjenica je kaže i da neposredna komunikacija atrofira pred savremenim tehnologijama koja je bazirana na latinici i koja je mladima dostupna i predstavljena kao superiorna i to od ranog djetinjstva

-Dobija se funcionalnija, brža i efikasnija komunikacija čemu je i okrenuta mobilna telefonija I kompletan tehnologija, a gubi se ono osnovno čime smo mi na izvjestan način determinisani kao jedina bića u prirodi koja koriste jezik kao osnovno simboličko sredstvo komunikacije.

Da li će biti nastavljeno agresivnije potiskivanje ćirilice na nivou je političkih odluka, ali je jedna vrsta odgovornosti, smatra Vuković, na građanima, nevladinom sektoru koji to prepozanju, kao i na nivou struke i nauke, jer ako se potiskuje struka i nauka i njeni osnovni postulate onda se stvara prostor za manipulaciju i neznanja Favorizacija pošto poto, a da se ne pravi adekvatna analiza , da se ne snima na adekvatan način stanje i da se zaobilazi riječ struke i nauke na pravi način je čudnovata.

Potiskivanjem ćirilice odričemo se onog što ima određeno utemeljenje i veoma jaku konzistentnu istorijsku vertikalu, svoje mjesto i poziciju u crnogorskom društvu , zaključio je Vuković.