11-11-2019

Zbornik radova o Paštrovićima promovisan u tri grada

Tokom prethodnih dana uspješno su u tri grada realizovana predstavljanja zbornika radova "Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost", koji su uredili doc. dr Zlata Marjanović, mr Dušan Medin i Davor Sedlarević.


foto: Miroslav Grubić

Predstavljanja ove knjige održana su 4. novembra u petrovačkom Spomen-domu "Crvena komuna", 5. novembra u JU "Centar za kulturu Kolašin" i 6. novembra u JU "Muzeji i galerije Nikšić".

Takođe, ovaj zbornik radova tokom prethodnih dana predstavljen je i putem gostovanja i intervjua na više naionalnih i lokalnih medija.

Cjelokupni program realizovan je u okviru kompleksnog multimedijalnog projekta Društva za kulturni razvoj "Bauo" iz Petrovca na Moru i Centra za istraživanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama (CIRTIP) iz Kolašina "Nematerijalna kulturna baština Paštrovića (muzička i plesna tradicija): digitalizacija, prezentacija, valorizacija, održivost", koji je, putem Javnog konkursa za finansiranje
projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti kulture "Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene" za 2018. godinu podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore.

Osim ovog zbornika radova, projekat je bio sačinjen i od sljedećih segmenata:

1 - dokumentarne izložbe o paštrovskoj muzici i plesovima

2 - međunarodne multidisciplinarne naučne konferencije po pozivu
"Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije i tradicija za budućnost"

3 - koncerta tradicionalne primorske muzike "U paštrovskoj jelovoj gori"

4 - radionice o tradicionalnim pjesmama i igrama Paštrovića održane u Kolašinu.

Program u Petrovcu

U Petrovcu je 4. novembra, pored promocije zbornika, otovrena i dokumentarna izložba "Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata", čiji su autori doc. dr Zlata Marjanović, mr Dušan Medin i Davor Sedlarević.


foto: Miroslav Grubić

Izložbu je otvorila mr Milica Stanić Radonjić, poslovna sekretarka JU "Muzeji i galerije Budve", koja je prisutne upoznala sa konceptom i značajem izložbe. Na promociji zbornika govorili su Stanić Radonjić i Dušan Medin, jedan od urednika zbornika.


foto: Miroslav Grubić


foto: Miroslav Grubić

Program u Kolašinu

U Kolašinu je 5. novembra predstavljen zbornik radova. Tom prilikom, govorili su Dušan Medin i Davor Sedlarević, urednici i autori radova u zborniku, kao i Ivana Babić, dipl. ing. arh, autorka rada o tradicionalnom graditeljstvu Paštrovića tokom minulih vjekova.


foto: cirtip

U muzičkom dijelu programa nastupile su članice KUD-a "Mijat Mašković" iz Kolašina - JU "Centar za kulturu Kolašin", koje su izvele tradicinalne paštrovske i kolašinske pjesme koje su se izvodile uz ples, a o kojima je u zborniku pisao Sedlarević.


foto: cirtip

Ovom prilikom Medin je poklonio lokalnoj Biblioteci nekoliko novijih izdanja o Paštrovićima, ističući zadovoljstvo kontinuiranom saradnjom sa institucijama i kolegama iz Kolašina. Posjetioci u Kolašinu imali su priliku da nakon promocije konzumiraju tradicionalni paštrovski specijalitet – ruštule, koje su spremili saradnici Društvo "Bauo".


foto: cirtip

Program u Nikšiću

U Nikšiću je 6. novembra predstavljeno ovo izdanje u JU "Muzeji i galerije Nikšić" (Dvorac Petrovića). Tom prilikom govorili su mr Jelena Đukanović, direktorica Muzeja, Stana Marušić, etnološkinja iz Nikšića, Ivana Babić, dipl. ing. arh. (autorka rada), kao i Dušan Medin, urednik. Oni su bliže predstavili projekat Društva "Bauo" i CIRTIP-a, istakli podršku Ministarstva kulture, te ukazali na radove objavljene u ovom izdanju. Na kraju programa, Dušan Medin je poklonio nikšićkom Muzeju nekoliko knjiga sa paštrovskom tematikom, a gosti su se služili i paštrovskim ruštulama, koje su pripremili saradnici Društva "Bauo".


foto: dan

O zborniku radova

Zbornik radova je obimna naučno-stručna publikacija, nastala kao rezultat rada četvorodnevne međunarodne naučne konferencije po pozivu o nematerijalnoj kulturnoj baštini Paštrovića, sa oko 40 učesnika, održane od 8. do 11. maja 2019. godine u Spomen-domu "Reževići" i Spomen-domu "Crvena komuna" u Petrovcu, JU "Muzeji i galerije Budve".

Cilj ove konferencije bio je da ukaže na bogatstvo i raznovrsnost kulturne baštine paštrovskog i uopšte primorskog kraja, naročito one nematerijalne, kao i da osvijetli moguće modele valorizacije i u cilju valjanog održivog razvoja. S tim u vezi, zbornik radova tretira brojna pitanja od važnosti za datu tematiku, i to iz ugla: normativnog i institucionalnog okvira zaštite baštine na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom planu, uloge muzeja i drugih institucija od značaja, modela valorizacije i turističke potencijala baštine, primjene u obrazovanju itd. S druge strane, u knjizi su objavljeni i radovi koji tretiraju određene elemente nematerijalne kulturne zaostavštine, poput jezika, religije, književnosti, muzike, plesova, umjetničkih performansa, nošlje, kuhinje, zanata, vještina. Zbornik je objavljen u izdanju Društva za kulturni razvoj "Bauo" (Petrovac na Moru), JU "Muzeji i galerije Budve" i Etnografskog instituta SANU (Beograd).O dokumentarnoj izložbi

Dokumentarna izložba „Muzička i plesna tradicija Paštroivća u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata“ koncipirana je s idejom da podsjeti javnost na 12 znamenih autora različitog porijekla i sobrazovanja, čiji se radovi vezuju za period od kraja XVIII vijeka do Drugog svjetskog rata. Svima njima zajedničko je to što su svojim djelom i zalaganjem oteli zaboravu dragocjena znanja o nematerijalnoj kulturnoj zaostavštini Paštrovića.

U pratećem katalogu izložbe autori su zapisali:

"Prilikom osmišljavanja i rada na izložbi ukrštena su tri osnovna polazišta, koja su dalje modelovala puteve našeg istraživačkog i kreativnog rada. Prvo je polazište bilo da se izložbom ukaže na tematiku o tradicionalnoj muzici i igrama/plesovima Paštrovića, koja je interesovala tadašnje zapisivače, istraživače i stvaraoce.

Drugo polazište odnosilo se na to da se ove ličnosti predstave prema uobičajenoj, hronološkoj liniji, od onih najstarijih s kraja XVIII vijeka: hroničara i kanonika iz Budve don Antuna Kojovića (1751–1845) i „sakupljača“ narodnih umotvorina Vuka Stefanovića Karadžića (1787–1868), preko onih iz narednog, kao i prve polovine XX stoljeća: činovnika i istraživača Vuka Vrčevića Rišnjanina (1811–1882), političara i književnika iz Budve Stefana Mitrova Ljubiše (1822–1878), hrvatskog melografa i kompozitora Franja Ksavera Kuhača (1834–1911), polihistora iz Boke don Srećka Vulovića (1840–1900), kompozitora Dionizija de Sarna San Đorđa (1856–1937), arhimandrita iz Paštrovića Dionisija Mikovića (1861–1942), prvog crnogorskog melografa Jovana Miloševića (1895–1959), prosvjetara Andrije Tomić-Armenka (1895–1966), istraživača i profesora Predraga V. Kovačevića (1904–1989) i samoukog muzičara i pedagoga Milorada Đ. Perazića (1907–1972).

Treće i posljednje polazište oblikovalo je izložbu u vizuelnom i sadržajnom smislu, podrazumijevajući da se svaka od navedenih ličnosti prikaže u što sličnijem okviru i obimu: na jednom izložbenom panou, dimenzija 100 h 70 cm, s centralnim narativnim dijelom (osnovni podaci iz biografije i detalji o muzičkoj i plesnoj tradiciji Paštrovića koji se pominju u djelu tog autora) i pratećim vizuelnim prilozima (crtež/fotografija autora, prigodna ilustracija ili faksimil)".

Izložba je sačinjena od više digitalno uobličenih izložbenih panoa i premijerno je bila otvorena u Kolašinu ovog ljeta.