13-06-2020

ZZZ objavio poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Zavod za zapošljavanje (ZZZ) objavio je danas drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje iz pretpristupnih fondova Evropske unije (EU), vrijedan 1,59 miliona EUR, čime se može omogućiti otvaranje 200 novih radnih mjesta.


Ilustracija (Foto: Pixabay)

Direktor Zavoda, Suljo Mustafić, kazao je da će javni poziv, koji ima konkretan cilj da podigne svijest o preduzetništvu i pruži pomoć u razvoju ekonomski efikasnih i održivih mikro i malih preduzeća, trajati do 31. jula.

"Pravo da se prijavi u ovom pozivu ima svaka nezaposlena osoba koja je na evidenciji ZZZ-a najmanje četiri mjeseca, na današnji dan. Naglasak će biti na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene", naveo je Mustafić na konferenciji za novinare ZZZ-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Drugi javni poziv za dodjelu besprovratnih sredstava za samozapošljavanje objavljuje se u okviru projekta Program grantova za samozapošljavanje, vrijednog 3,5 miliona EUR, koji potiču iz Programa EU i Crne Gore za sektore zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije vrijednosti 18 miliona EUR.

Mustafić je objasnio da je obaveza Zavoda da korisnicima u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora uplati iznos od 80 odsto sredstava, dok je obaveza korisnika da podsticajna bespovratna sredstva, od tri hiljade do 7,5 hiljada EUR namjenski utroši.

"Plan je da se kroz tri jednogodišnja ciklusa, iz evropskih fondova podrži najmanje 400 novih preduzetnika i preduzeća. Otvaranje novih radnih mjesta, na ovaj način, doprinosi smanjenju nezaposlenosti posebno u opštinama sa najvećom stopom", dodao je Mustafić.

On je zahvalio Delegaciji EU u Crnoj Gori i Evropskoj komisiji (EK) koji, preko prvog direktnog granta, pomažu buduće preduzetnike u državi, kao i Ministarstvu rada i socijalnog staranja koje koordinira Programom.

Ministar rada i socijlanog staranja, Kemal Purišić, objasnio je da u Programu EU-CG za sektore zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije EU učestvuje sa 15,3 miliona EUR, a Vlada sa 2,7 miliona EUR. Program je donešen 2015. godine, a finansijski sporazum potpisan 2018. godine.

"Iz ovog Programa opredijeljeno je 8,7 miliona EUR za sektor zapošljavanja, od čega 3,5 miliona EUR Zavodu kako bi realizovao aktivnosti samozapošljavanja", naveo je Purišić.

Cilj je, kako je rekao, da se podstakne preduzetnički duh pojedinca, s posebnim naglaskom na teže zapošljive osobe sa evidencije ZZZ-a, zatim podrži preduzetništvo, a sve u cilju otvaranja oko 400 novih radnih mjesta.

"Ministarstvo će realizovati još dva poziva, od kojih će prvi biti za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku preduzetništvu od 2,7 miliona EUR, namijenjen za podršku zapošljavanju za manje razvijene opštine", precizirao je Purišić.

On je dodao da će kroz još jedan ponovljeni poziv biti dodijeljena sredstva za dodjelu bespovratne podrške za deficitarna zanimanja u Crnoj Gori, kao i jačanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika RE populacije u iznosu od 700 hiljada EUR.


Izvor: MINA Business