18-05-2016

26. sjednica SO Budva

Predsjednik SO Budva, Boro Lazović zakazao je 26. sjednicu za srijedu, 18. maj u Akademiji znanja sa početkom u 11h.

26. sjednica SO Budva | Radio Televizija Budva

Predloženi dnevni red ima 58 tačaka a sjednica će početi izvještajem o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2015 g, programom rada SO Budva za 2016.g., izmjenama odluke o završnom računu Budžeta za 2014, odlukom o kreditnom zaduženju Grada teatra, kao i izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti i prosječnoj cijeni gradjevinskog, poljoprivrednog, šumskog zemljišta za 2015 uz utvrđivanje početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu opštine.

Veliko interesovanje vlada za Predlog plana postavljanja privremenoh objekata za period od 1. juna tekuće do 31.12.2018 g. i odluka o postavljanju i uklanjanju privremenih objekata u reklamnom prostoru opštine Budva.

U setu odluka koje se odnose na razmjenu i fizičku diobu nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela, nalaze se Rozino I, Dubovica I, Poljane, Budva centar, Kamenovo I i Podkošljun a u dijelu davanja saglasnosti za gradnju četiri odluke u dijelu DUP Budva centar.

Više od 20 tačaka dnevnog reda 26 sjednice SO Budva odnose se na izvještaje o radu i finansijska poslovanja većine preduzeća čiji je osnivač opština kao i razrješenja i imenovanja članova Odbora direktora.

U srijedu, 18. maja skupštinsko zasijedanje lokalnog parlamenta, Radio Budva će direktno prenositi a tok sjednice će se moći pratiti putem sajta www.rtvbudva.me