25-07-2016

28. sjednica SO Budva zakazana za ponedeljak

28. sjednica Skupštine opštine Budva, zakazana je za ponedeljak 25. jul 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Akademije znanja.

28. sjednica SO Budva zakazana za ponedeljak | Radio Televizija Budva

Dnevni red:

1. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o poslovanju "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva za 2015. godinu;

2. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan i Izmjene i dopune Programa rada i Finansijskog plana "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva za 2016. godinu;

3. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže broj 01-3889/1 od 30.06.2016. godine;

4. Predlog Odluke o donošenju DUP-a "Buljarica I";

5. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Budva

Sjednicu će uživo prenositi Radio Budva i sajt www.rtvbudva.me

Istog dana, 25. jula 2016. sa početkom u 10 sati u zgradi Akademije znanja održaće se nastavak 26. sjednice /dan za glasanje/ Skupštine Opštine Budva.

Podsjećamo, zasijedanje 26. sjednice sa skoro 50 tačaka dnevnog reda održano je tokom četiri dana rada od 18. do 24. maja ove godine.