16-03-2023

Boljević: Dosta vlasnika neodgovorno prema ljubimcima, suzbijanje napada pasa cilj zajednice

Sve češći napadi vlasničkih ali i pasa lutalica izazivaju strah i nesigurnost kod građana. Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarnih poslova Sunčica Boljević je kazala da sve nadležne institucije ali i pojednici moraju zajedničkim snagama pristupiti ovom problemu, kako bi se riješio, a jedina pozitivna okolnost je ta što od 2012. godine nema zabilježenih slučajeva bjesnila.

Boljević: Dosta vlasnika neodgovorno prema ljubimcima, suzbijanje napada pasa cilj zajednice | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Najčešće se radi o vlasničkim psima koji su ostavljeni ili se ne vodi adekvatna briga o njima, kazala je Sunčica Boljević iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

"Napadi pasa posljednjih godina su vrlo učestali posebno psi koji povrjeđuju djecu, najčešće se radi o vlasničkim psima koje je vlasnik vrlo neodgovorno pustio, jer su mu dosadili, nije više zaineresovan da ih drži, a takođe imamo napade i pasa lutalica tako da se mora što prije, prevenstveno sa nivoa lokalne smaouprave ali i sa nivoa svakog pojedinca i vlasnika psa raditi ka tome da psi budu zbrinuti od strane vlasnika. Dobra vijest je da od 2012. u Crnoj Gori nema zabilježenih slučajeva bjesnila, što je u ranijim godinama, bilo vrlo učestalo kako kod lutalica, tako i kod domaćih životinja", kazala je ona za TV Budva.

Postoji mnogo načina da se ovaj problem riješi dodala je Boljević.

"Moram da kažem da je Vlada Crne Gore upravo prpeoznajući potrebu za sveobuhvatnim pristupom za kontrolu populacije pasa lutalica u junu 2021. donijela Nacionalni program za kontrolu populacije pasa i između ostalog tim programom je propisano da u ovoj godini sve lokalne uprave treba da donesu svoje lokalne planove za kontrolu populacije pasa. To znači da svaka opština mora da prepozna i svoje specifičnosti i da adekvatno odgovori da bi se ta populacija pasa lutalica i napuštenih pasa svela na prihvatljiv nivo", kazala je Boljević.

Fokus mora biti na edukaciji, imati kućnog ljubimca ima mnogo pozitivnih strana ali mnogi vlasnici zaborave na odgovornost, podizanjem svijesti će doći do suzbijanja problema napada pasa, zaključila je Boljević.

D.Č.