23-11-2022

Božović najavio strateški plan preobražaja Budve u bolji i humaniji grad

Izgradnja bolnice, šetališta "Budvanska školjka", Kulturnog centra "Tomo i Stana Luketić" i Javne garaže kod Pošte, te Budva kao Evropska prijestonica kulture ključni su projekti strateškog plana razvoja grada, saopštio je na jučerašnjoj svečanoj sjednici povodom proslave Dana Opštine predsjednik Opštine Budva Milo Božović.


Foto: arhiva

Javne finansije grada su konsolidovane u proteklom periodu i sada slijedi rješavanje mnogih problema, kazao je Božović osvrnuvši se na nebrigu dražave prema Budvi u proteklih trideset godina.

"Ono što nas Budvane posebno boli je što smo tokom trideset godina neplanske izgradnje ostali bez slobodnih i zelenih površina. Nažalost, sa centralnog nivoa u poslednjih nekoliko decenija nije uložen niti jedan jedini cent za kapitalne projekte i Budva se oslanjala samo na sebe. Uprkos činjenici da učestvujemo sa 50 % u ukupnom turističkom prometu države, teritorija naše opštine ostala je zanemarena od strane državnih vlasti. Smatram da je došlo vrijeme da takav odnos mijenjamo jer Budva i njeni građani to zaslužuju."


Milo Božović, Foto: mediabiro

Strateški plan biće naša mapa puta u promjeni razvojne koncepcije Budve, u njenom preobražaju u bolji i humaniji grad, kazao je Božović navodeći projekte koji su zacrtani ciljevi:

Opšta bolnica u Budvi

"Tamo gdje je centralna vlast zakazala, pokazali smo se odgovorni pred građanima Budve i djelovali i tamo gdje prestaje nadležnost lokalne samouprave. Opština Budva je pokrenula inicijativu za formiranje i izgradnju Opšte bolnice u Budvi i pripremila Pristupni elaborat, sa ciljem da utiče na resorno ministarstvo da uvaži pravo građana Budve na zdravstveni zaštitu i sistem zdravstva primjeren vremenu u kojem živimo"

Šetalište "Budvanska školjka"

"Opština Budva raspisala je Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja šetališta "Budvanska školjka". U pitanju je najznačajniji projekat u novijoj istoriji metropole turizma koji će stvoriti novi, ekološki održivi prostor u skladu sa kulturnim nasleđem grada, a svojim sadržajem i izgledom doprinijeti turističkom i urbanističkom razvoju i novom vizuelnom identitetu Budve."

Budva - Evropska prijestonica kulture 2028. godine

"Predali smo aplikaciju za Evropsku prestonicu kulture, vjerujući da Budva, svojom višemilenijumskom tradicijom i njenim današnjim kreativnim potencijalom, to zaslužuje. Ulazak Budve u finale značio bi kulturni, infrastrukturni i turistički preporod grada u narednih pet godina, a 2028. Budva bi imala cjelogodišnji program kulture."

Kulturni centar "Tomo i Stana Luketić"

"Pokrenuli smo postupak izgradnje prve reprezentativne javne zgrade u novijoj istiriji Budve, Kulturnog centra “ Tomo i Stana Luketić” u samom centru grada koja će sadržati biblioteku, multifunkcionalnu salu, izložbeni proctor I druge sadržaje namijenjene kulturi."

Javna garaža kod Pošte

"Pred nama je rešavanje jednog od gorućih gradskih problema, nedostatak parkig prostora i saobraćajnih gužvi. U tom smislu, pokrenuli smo postupke za projektovanje i izgradnju nekoliko javnih garaža od kojih će prva biti Javna garaža kod Pošte.

Naša vizija Budve je grad mediteranskog duha i istinske metropole cjelogodišnjeg evropskog turizma. Budve evropske prestonice kulture, Budve mladih i kreativnih ljudi", kazao je Božović.