16-07-2014

Call centar: 56 pritužbi iz Budve

Služba telefona za informacije, sugestije, pritužbe i pohvale specijalnog telefona 1300, za potrebe Nacionalne turističke ogranizacije, u periodu od 1. do 15. jula 2014. godine zabilježila je ukupno 588 poziva, od čega se 165 poziva odnosilo na pritužbe, a 417 poziva se odnosilo na uopšteno davanje informacija.

Call centar: 56 pritužbi iz Budve | Radio Televizija Budva

U pomenutom periodu na broj telefona 1300 pristiglo je i 6 pohvala (na rad i ažurnost operatera u Call centru, saradnja sa inspekcijama, pohvale na kulturno-zabavni program).

Budva – 56 (34% od ukupnog broja pritužbi u ovom periodu)
Buka od građevinskih radova – 7
Buka/glasna muzika – 21
Nepoštovanje pravila 50/50 – 3
Dileri smještaja – 4
Nelegalno izdavanje smještaja – 3
Neizdavanje fiskalnih računa – 3
Prljave plaže – 4
Naplata parkinga – 2
Ostalo – 9

U posmatranom periodu najviše su tražene informacije o kulturno-zabavnom programu, najviše o Sea dance fesivalu, potom o smještajnim kapacitetima, redovima vožnje u drumskom i avio saobraćaju, viznom režimu i dokumentima neophodnim za Slobodan ulazak u Crnu Goru.