24-01-2024

Čelebić: Sporazumom definisano da prostorije pojedinih sekretarijata budu dislocirane u TQ centar

Pojedini opštinski sekretarijati trebalo bi da se dislociraju u nove prostorije koje se nalaze u TQ centru Plaza i pripadaju lokalnoj upravi, kazao je za Polis sekretar za lokalnu samoupravu Opštine Budva, Darko Čelebić, dodajući da je riječ o dugoročnom procesu koji bi trebalo postepeno da bude realizovan.


Foto: portal RTV Budva (arhiva)/ RTV Budva (printscreen)

On je kazao da je sporazumom sa Trade Unique-om definisano da te prostorije pripadnu Opštini.

"Naša ideja je da i sa kabinetom predsjednika i sa predsjednikom Skupštine, svim serketarima i načelnicima službi obiđemo te prostorije, prilagodimo ih i adaptiramo i damo ih na korišćenje sekretarijatima. Imamo situaciju da dajemo ogroman novac drugim pravnim licima. Mi bi to vezali na način da dvije tri srodne službe budu upravo na jednom mjestu. Na primjer, Uprava lokalnih javnih prihoda i Sekretarijat za privredu koji su usko povezani. Njih bismo smjestili na jednom spratu, a na drugom recimo Sekretarijat za komunalno stambene poslove i Komunalnu inspekciju i policiju. To će biti dugoročan proces, ali važno je da krenemo da jedan po jedan organ fazno premiještamo i da dobijemo jednu modernu službu", istakao je Čelebić.

Sekretar je kazao da prostorije izgledaju vrlo dobro i da su sasvim povoljne za rad zaposlenih.

"Ja bih volio kada bi u toku ove godine mogli da izmjestimo jedan sekretarijat, za početak. Pa naredne godine dva... U svakom slučaju, tu važnu ulogu ima i naš Sekretarijat za investicije, jer treba da se ulože određena sredstva u adaptaciju tih prostorija. Ali, ako svi budemo djelovali i ako bude postojala sinergija, mislim da ćemo napraviti dobar potez", naglasio je Čelebić.M.S.