01-03-2023

Čelebić: Ambiciozan plan rada Sekretarijata za lokalnu samoupravu za ovu godinu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu ima veliki broj nadležnosti, a v.d. sekretara Darko Čelebić kazao je da je izuzetno zadovoljan radom svih zaposlenih u proteklom periodu. Najveći problem, kako je rekao, predstavlja veliki broj bolovanja zaposlenih u Opštini Budva, ali se nada da će problem biti riješen u narednom periodu.


Foto: Arhiva/portal RTV Budva

V.d. sekretara za lokalnu samoupravu je naglasio da je plan rada Sekretarijata za ovu godinu ambiciozan.

"Mi smo veliki sekretarijat sa velikim brojem nadležnosti i pedesetak zaposlenih ljudi. Neke od nadležnosti su saradnja sa nevladinim organizacijama, saradnja sa mjesnim zajednicama i nadzor nad njihovim radom, zatim javna oglašavanja i konkursi koji takođe idu preko Sekretarijata, Služba matičara takođe. Gazdujemo voznim parkom, vršimo obuku javnih službenika i namještenika", pojasnio je Čelebić gostujući u Jutrom iz Budve, a osvrnuo se i na plan rada za ovu godinu.

"Plan rada se u suštini zasniva na planovima koji su bili na snazi i ranijih godina sa željom da nešto unaprijedimo ove godine i da u bliskoj budućnosti postignemo još bolje rezultate", dodao je on.

Planirana je raspodjela 90 hiljada eura za rad nevladinog sektora, od čega je 65 već raspodijeljeno.

"Bilo je planirano da se raspoodijeli 90 hiljada eura, prijavila se 31 nevladina organizacija i nakon prijava mi smo uputili sve njihove projekte nezavisnim procjenjivačima na nivou republike. Oni su ocijenili kvalitet tih projekata, tako da smo bodovali 13 nevladinih organizacija kojima su odobrena novčana sredstva, tako da smo raspodijelili nekih 65 hiljada, a 25 hiljada eura je vraćeno u budžet. Sada će nevladine organizacije imati mogućnost da ta naša sredstva utroše do 1. aprila ove godine i da nam daju finansijski izvještaj. Mi ćemo u drugom kvartalu ove godine raspisati novi javni poziv i ove godine opredijeliti nekih 100 hiljada eura za istu namjenu", najavio je v. d. sekretara za lokalnu samoupravu.


Čelebić, Printscreen: Youtube/RTV Budva

Nadzor mjesnih zajednica je takođe u nadležnosti ovog sekretarijata, a trenutno ih u Budvi ima 24.

"Mjesna zajednica zamišljena je kao neki prvi, nesporedni vid demokratije, gdje će lokalno stanovništvo ostvarivati interese koje ima ka Opštini. Imamo 24 mjesne zajednice sa kojima jako dobro sarađujemo. Donešena je takođe Odluka o raspodjeli sredstava za rad mjesnih zajednica. Ove godine to su sredstva u iznosu od oko 50 hiljada eura, tako da smo svakoj od njih dali određena sredstva. Ona se uglavnom baziraju na tome da plaćamo jedan dio zakupa, nekih 100 eura na nivou mjesne zajednice, za predsjednika mjesne zajednice i njegov telefonski račun sredstva u iznosu od 20 eura, takođe subvencionišemo i isplatu knjigovođa sa nekih 30 eura. U svakom slučaju imamo dobru saradnju i nadam se da će se ona nastaviti u budućnosti", ocijenio je Čelebić.

On je izuzetno zadovoljan radom Građanskog biroa.

"Svaki građanin je vjerovatno bio na Građanskom birou i znate da tamo možete da podnesete sve prijave i ovjere, bilo da su u pitanju prijave koje treba proslijediti Komunalnoj policiji ili ovjera radne knjižice."

Što se tiče matične službe, dva matičara rade u Budvi, a jedan u Petrovcu.

"U prosjeku imamo 30 vjenčanja na mjesečnom nivou. Prema pozitivno-pravnim propisima od 2020. godine dozvoljeni su i istopolni brakovi, a imamo 23 istopolna braka sklopljena do sada", saopštio je Čelebić.

Odsustva sa posla i dalje predstavljaju najveći problem.

"Imamo sad evidenciju dolazaka i odlazaka sa posla. Nažalost, ranije smo imali situaciju da određeni nije znao uopšte ni gdje je zgrada Opštine, a ostvarivao je radni odnos u lokalnoj samoupravi. Mislim da smo bar u tom dijelu stali na kraj toj praksi i nadam se da će zaposleni u narednom periodu imati veću samosvjest u tom smislu i da će ići na bolovanje samo u situacijama kada to zdravstveno stanje iziskuje", kazao je on.

U toku ove godine, kako je Čelebić najavio, biće realizovan plan obuke lokalnih službenika i namještenika u saradnji sa Upravom za kadrove Ministarstva javne uprave.