24-11-2020

Čitaoci šalju: Krave na groblju manastira Praskvica

Problem sa neodgovornim vlasnicima i stokom koja slobodno šeta kroz Paštroviće se nastavlja. Ovog puta raspuštene životinje posjetile su groblje manastira Praskvica.Mještani Svetog Stefana navode da godinama imaju problem sa grlima stoke koja dolaze iz susjedne cetinjske opštine i prave velike probleme po paštrovskim selima.