28-08-2023

Crna Gora hitno da poveća broj romskih medijatora

UNICEF, Evropska unija (EU) i nevladina organizacija HELP pozvali su crnogorske nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede adekvatan broj romskih medijatora zaposlenih u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu dječje i socijalne zaštite kako bi se okončalo siromaštvo romske i egipćanske djece.


Foto: Duško Miljanić

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander je kazao da 16 odsto romske i egipćanske djece pohađa predškolske ustanove, 56 odsto završi osnovnu i tri odsto srednju školu.

Kako je kazao, neke jednostavne intervencije, poput besplatnog prevoza i uključivanja romskih medijatora, mogu značajno povećati ovaj broj u kratkom vremenskom periodu.

“Osiguravanje da svako dijete iz romske i egipćanske zajednice dobije kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, dječju i socijalnu zaštitu jeste jedini način da oni izađu iz siromaštva“, rekao je Santander.

EU, u partnerstvu sa NVO HELP, od 2013. godine kontinuirano finansijski podržava u Crnoj Gori da se postepeno integriše romske medijatore u sistem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, dajući romskoj i egipćanskoj djeci od početka bolje izglede za kvalitetniji život.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa je ocijenila da treba dati prioritet socijalnoj inkluziji romske djece.

“Kako je rekao Ombudsman, ključno je da romski medijatori dobiju stalno, a ne privremeno zaposlenje, podstičući kontinuitet i stabilnost romskih porodica“, rekla je ona.

Ambasadorka EU se založila i za uvođenje romskih medijatora čak i u školama sa manje od 70 romskih učenika.

“Proširenje obuhvata romskih medijatora na škole ispod sadašnjeg praga je korak ka stvaranju čvršće veze između romskih i egipćanskih porodica i obrazovnog sistema“, naglasila je Popa.


Prema podacima NVO HELP, u Crnoj Gori ima oko 40 romskih medijatora. Oni obezbjeđuju bolju saradnju između romskih i egipćanskih porodica i domova zdravlja, predškolskih ustanova, škola, centara za socijalni rad i drugih institucija.

„U Crnoj Gori romske medijatore sada finansiraju nevladine organizacije i Vlada. Potrebno je hitno obezbijediti održivo finansiranje od strane državnih i lokalnih vlasti za sve romske medijatore”, kazala je Dijana Anđelić iz HELP-a.

Ona smatra da treba zaposliti i veći broj romskih medijatora u ministarstvima prosvjete, zdravlja i rada i socijalnog staranja.

“Bez ovih promjena u sistemu nećemo vidjeti poboljšanja u životima sadašnjih i budućih generacija romske i egipćanske djece“,rekla je Anđelić.

Programski specijalista za prava Roma u regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Tefik Mahmut ističe da se uvođenje romskih medijatora pokazalo kao izuzetno uspješna intervencija u svim zemljama regiona.

Kako je kazao, Crna Gora i susjedne zemlje treba da riješe izazov koji se odnosi na osiguranje dovoljnog broja zaposlenih romskih medijatora s punim radnim vremenom, koji rade za zdravstvo, obrazovanje, socijalnu i dječju zaštitu.

„Jedan od kriterijuma za pristupanje EU je poboljšanje položaja manjinskih grupa, posebno onih koje su najugroženije, poput romske i egipćanske zajednice. Uloga medijatora je da poboljšaju pristup svim uslugama koje su dostupne na terenu“, istakao je Mahmut.

U posljednjih pet godina 13-godišnja Fljorijeta Beriša imala je podršku romskog medijatora u osnovnoj školi u Nikšiću.

„Medijator mi pomaže oko domaćeg zadatka, podržava me u pripremi za testove, govori mi šta da učim kada izostanem iz škole jer sam bolesna i obavještava me kada su dopunski časovi kako ne bih propustila nijedan od njih. Bez medijatora bi mi bilo teže“, objašnjava Beriša.

Slična iskustva dijeli i 12-godišnji Abedin Delija, koji pohađa osnovnu školu u Nikšiću.

„Kada smo slavili Dan Roma i pjevali, romski medijator je bio moja ključna podrška. Romski medijatori su uvijek tu za mene“, ističe Delija.

Pošto uskoro počinje nova školska godina, Veljbana Naza, romska medijatorka u osnovnoj školi u Nikšiću, ističe da je potrebno zaposliti više romskih medijatora kako bi veći broj romske i egipćanske djece pohađao predškolske ustanove i škole.

On smatra da bi bilo dobro uvesti romske medijatore u sve institucije.

“Pomažemo im da bolje uče i redovno pohađaju nastavu. Sve informacije redovno dijelimo sa njihovim roditeljima. Na taj način je njihova saradnja sa školama mnogo djelotvornija“, objašnjava Naza.

Izvor: Mina