23-04-2024

Dabović: U planu proširenje kapaciteta Akademije znanja i izgradnja studentskog doma

Pozitivno poslovanje Akademije znanja Budva u nekoliko prethodnih godina, popunjeni kapaciteti i liste čekanja za kancelarije i garažna mjesta, dovoljno govori o angažovanju, predanosti i racionalniom upravljanju Uprave i zaposlenih u Akademiji znanja, sa direktoricom Valentinom Dabović na čelu, saopšteno je iz ovog preduzeća.


Foto: Portal RTV Budva

I ovoga puta nisu izostala priznanja u vidu sertifikata “Bonitetna ocjena A+”, koji se dodjeljuje poslovnim subjektima u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocjenom u Crnoj Gori, kao i drugo zaredom priznanje “Best menager award".

A o tome direktorica Dabović za portal RTV Budva kaže:

Naravno da godi kada neko prepozna trud, pogotovo referentne institucije koje se time profesionalno bave. Pohvale i priznanja su za mene uvijek bile nešto što me podstiče, a i obavezuje, da budem još bolja, da postavljam nove ciljeve i izazove, koji su u mojoj percepciiji i promišljanju uvijek ostvarljivi, i kada drugima tako i ne izgleda. Mislim da je to karakteristika svakog uspješnog menadžera”, kaže direktorica Dabović.


Foto: Akademija znanja

Da se kratko osvrnemo na prethodni period - koje konkretne aktivnosti su ga obilježile i šta je realno očekivati za ubuduće?

Već nekoliko godina unazad maksimalno smo reducirali sve rashode, isplata zarada je redovna, a rast profita u iznosu od 9,47% u odnosu na prethodnu godinu, Uprava Akademije biće usmjerena, kao što ste kazali, ka realnim ciljevima, ali i očekivanjima da se u ovoj godini situacija sa Cijevnom Komerc riješi u korist Opštine, odnosno Akademije znanja, čime bi se stekli uslovi za dobijanje upotrebne dozvole.

Koje bi se mogućnosti otvorile dobijanjem upotrebne dozvole, s obzirom da znamo da su sadašnji kapaciteti popunjeni?

Brojne su mogućnosti da Akademija znanja proširi opseg svog djelovanja, prevashodno onog koji bi bio u fuknkciji budućih akademskih građana Budve, ali i studenata iz drugih destinacija.
Akademija znanja uveliko slovi za instituciju u kojoj se odvija gotovo ukupan društveni, kulturni i politički život Budve. Ovaj segment njenog poslovanja realizuje se kroz ustupanje na korišćenje amfiteatara, u jednom od kojih je i klavir, čime su se stekli uslovi za održavanje koncerata i dodatnu edukaciju prevashodno djece i mladih u Budvi. Međutim, da bi dobili status Univerzitetskog centra, neophodna je adaptacija četvrtog sprata i prilagođavanje tog za sada, na žalost, neiskorišćenog prostora, u tu svrhu, a za to je neophodna upotrebna dozvola. Povećanjem broja fakulteta i odsjeka, otvaraju se široke mogućnosti izbora obrazovanja u rodnom gradu, a ostalima u prijestonici turizma, koja bi, u nekoj perspektivi, mogla postati i prijestonica obrazovanja i kulture.


Valentina Dabović, Foto: Akademija znanja

U jednom od prethodnih intervjua za naš portal pominjali ste i studentski dom.

Tako je. Izgradnjom studentskog doma na opštinskom placu pored Akademije znanja, sa dodatnim parking prostorom, je zamisao za koju ćemo mi u upravi, uz podršku Opštine, uložiti sve napore da se ostvari. S obzirom da je u toj zamisli da budući Studentski dom dijelom bude u funkciji kongresnog centra i smještajnih kapaciteta za gostujuće profesore i učesnike kongresa, amfiteatri u Akademiji znanja mogu se dodatno opremiti i u smislu posjedovanja svih tehničkih uslova za održavanje događaja na najvišem nivou. Na taj način bi se svi kapaciteti Doma mogli iskoristiti kao smještajni, a trebalo bi predvidjeti i restoran u kome bi se njegovi korisnici hranili, a studenti fakulteta koji su do sada išli na praksu u druge objekte imali mogućnost da je upravo tu obavljaju.
D.B.