05-11-2022

Damjanović: Formalizacija saradnje doprinosi većem prisustvu američkih investitora

Formalizacija saradnje u oblasti carina i izbjegavanja dvostrukog oporezivanja omogućila bi otklanjanje biznis barijera i dala šansu za veću zastupljenost američkih investitora, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.


Foto: Gov.me

On je, na okruglom stolu povodom posjete američke privredne delegacije, sugerisao dva moguća koraka za unapređenje ekonomske saradnje, koji se odnose na potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kao i onog koji bi definisao i olakšao saradnju u oblasti carina.

On je, na okruglom stolu o poslovnim šansama i potencijalnoj saradnji sa privrednicima iz SAD-a, rekao da je američka privreda na pravi način i u pravo vrijeme došla u Crnu Goru i dodao da je današnji sastanak nagovještaj obnavljanja nekadašnjih dobrih ekonomskih odnosa dvije zemlje.

Damjanović je podsjetio na uspješnu ekonomsku saradnju koju je Crna Gora, kao dio tadašnje SFRJ, imala sa SAD-om 1980-tih godina, dodavši da je trenutno crnogorske političke prioritete potrebno bolje uskladiti sa ekonomskim i u tom cilju stremiti snaženju saradnje sa SAD-om.

On je kazao da, pored svih specifičnosti i potencijala, Crnu Goru treba posmatrati i kroz prizmu odlične regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, što dozvoljava da se njeno malo tržište posmatra u širem kontekstu, odnosno kao šansa investitora za pristup i tržištima zemalja regiona.

“Geopolitičke promjene uzrokovale su otvaranje novih koridora i podsticaj razvojnoj perspektivi, naročito u energetskoj i saobraćajnoj infrastrukturi, što dodatno daje na značaju nastavku gradnje autoputa, koji u novoj perspektivi predstavlja koridor Bar-Beograd-Budimpešta, ali i daje novu vrijednost slobodnoj zoni Luke Bar”, saopštio je Damjanović na sastanku čiji fokus je bio na strateški važnim sektorima za Crnu Goru - informaciono komunikacionim tehnologijama, čistoj tehnologiji i energetici.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da Crna Gora bilježi konstantan rast stranih direktnih investicija, u ukupnom iznosu investicija i projekata od preko devet milijardi eura, sa investitorima iz više od 125 zemalja.

"Naša zemlja je svojevrsna kapija Balkana zahvaljujući povoljnom geografskom položaju na Jadranu i otvorenosti ka Sredozemnom moru i stimulativnom poslovnom okruženju koje omogućava pristup tržištu od oko 800 miliona potrošača zbog primjene sporazuma o slobodnoj trgovini sa EU”, rekao je Đurović.

On smatra da sve što je urađeno predstavlja dobar osnov za dalje aktivnosti od kojih očekuje da dodatno poboljšaju ambijent za investicije i doprinesu razvoju crnogorske ekonomije.

“Da bi Crna Gora napredovala potrebno nam je znanje i otvoren um", poručio je Đurović.

Ministar javne uprave, Maraš Dukaj, podsjetio je da je Crna Gora od 20. avgusta bila izložena kompleksnom i konstantnom sajber napadu na Vladinu informatičku infrastrukturu.

„Mora se priznati da se pokazalo da nijesmo bili spremni za adekvatan odgovor i odbranu, ali smo shodno kapacitetima odgovorili izazovu na najbolji mogući način. Suočavanje sa sajber napadima zahtijeva ažuriranje postojećih mehanizama za odgovor na njih, ali i implementaciju inovativnih odgovora”, rekao je Dukaj.

On je dodao da je akcenat na upravljanju kriznim situacijama, snaženju svijesti i edukaciji o značaju pitanja sajber bezbjednosti, te zaštiti privatnosti i ličnih podatka.

“Sve aktivnosti koje smo preduzeli ili ćemo preduzeti, činiće naš informacioni sistem naprednijim, a samim tim i otpornijim na buduće izazove”, poručio je Dukaj.

On je saopštio da je digitalizacija proces koji doprinosi krajnjoj demokratizaciji društva.

“Pokazalo se da je izgradnja informatičke infrastrukture, digitalizacije i elektronskih usluga proces u koji moramo jače i više uložiti”, naveo je Dukaj.

On smatra da je potrebna tehnička, ekonomska, materijalna i ekspertska podrška, da bi Crna Gora bila dostupna, sigurna i otvorena na internetu i da bi globalna informatička mreža bila otvorena prema Crnoj Gori.


(MINA Business)