13-10-2022

Damjanović: Vlada ulaže krajnje napore da se odgovorno suoči sa globalnim izazovima

Vlada, u cilju stabilnijeg i predvidljivijeg ekonomskog konteksta, ulaže krajnje napore da se mala, otvorena i zavisna crnogorska ekonomija odgovorno i spremno suoči sa aktuelnim i predstojećim globalnim izazovima, poručio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.


Foto: CBCG/Ministarstvo finansija

On je, na sastanku u okviru godišnjeg zasijedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), kazao da se ti izazovi najviše ogledaju kroz rastuću inflaciju i nadolazeću energetsku krizu.

Govoreći o objektivnom stanju crnogorskih javnih finansija, kao i o planovima za njihovu stabilizaciju, Damjanović je naveo da Vlada nastoji da, u okviru prioritetnih ciljeva, definiše konkretne mjere koje za cilj imaju brži privredni rast i razvoj, kao preduslove makroekonomske i fiskalne stabilnosti.

U tom smislu, Damjanović je rekao da će projekcije privrednog rasta za tekuću godinu biti korigovane u pozitivnom smjeru, što daje nagovještaj da su crnogorska privreda, a sa njom i finansije na putu pune konsolidacije.

Delegacija Crne Gore koju predvode guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić i Damjanović sastala se sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a Boom Lijem i izvršnim direktorom ove institucije Paulom Hilbersom.

Na tim sastancima Žugić i Damjanović su, kako se navodi u zajedničkom saopštenju CBCG i Ministarstva finansija, predstavili su aktuelnu makroekonomsku, fiskalnu i finansijsku poziciju Crne Gore.

Žugić je rekao da je, uprkos nepovoljnom makroekonomskom ambijentu i izloženosti brojnim rizicima, stabilnost finansijskog sistema u Crnoj Gori očuvana i dodatno unaprijeđena, zahvaljujući pozitivnim trendovima koji su karakterisali poslovanje banaka u periodu prije pandemije, kao i efikasnom i proaktivnom djelovanju CBCG.

„U prethodnom, izuzetno izazovnom vremenu, aktivno smo radili na snaženju kapaciteta supervizije i prevencije pranja novca, pa su nekadašnje ranjivosti danas naša velika prednost“, kazao je Žugić.

On je rekao da su rezultati procjene kvaliteta aktive banaka (AQR), koju su nezavisni eksterni revizori sproveli u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke, potvrdili stabilnost bankarskog sektora.

“Domaći regulatorni okvir koji tretira bankarsko poslovanje gotovo potpuno je harmonizovan sa EU direktivama, i intenzivno se radi na dodatnom unapređenju platnog prometa”, naveo je Žugić.

Pored razgovora o razvojnim ciljevima Crne Gore i njihovoj usklađenosti sa Partnerskim okvirom za Crnu Goru za period od naredne do 2027. godine, na sastancima u Vašingtonu bilo je riječi i o mogućnostima koje stoje na raspolaganju državi kao članici MMF-a, a koje trenutno ne uključuju finansijsku, već tehničku i savjetodavnu podršku, te prostor za razmjenu iskustava, pružanje svojevrsnih garancija u eventualnim finansijskim aranžmanima sa mnogobrojnim bankarskim, odnosno finansijskim institucijama.


(MINA Business)