23-06-2014

Dan otvorenih vrata u Opštini Budva

U sklopu "Dana otvorenih vrata" u Opštini Budva, a povodom obilježavanja 23. juna “Dana javne službe”, predsjednik Lazar Rađenović primio je danas predstavnike Udruženja penzionera Budve: Jovana Stanišića (predsjednika), Nika Zeca (sekretara) i Đura Ljubanovića.

Dan otvorenih vrata u Opštini Budva | Radio Televizija Budva

Jovan Stanišić je zahvalio predsjedniku Rađenoviću na pažnji koju iskazuje prema populaciji koja u našem gradu okuplja 2.800 ljudi, od kojih čak 700 spada u ugroženu kategoriju koja prima mjesečnu penziju u iznosu od 100 do 180 eura.

Stanišić je istakao i da je Udruženje formiralo Komisiju za dodjelu humanitarne pomoći, koja se sastoji od 3 člana, čiji cilj je pravična raspodjela sredstava najugroženijim penzionisanim gradjanima Budve, na osnovu kriterijuma koje je propisala država Crna Gora.

Predsjednik Rađenović je izrazio spremnost za kvartalne uplate novčanih sredstava u ove svrhe i predložio redovnije sastanke sa predstavnicima Udruženja penzionera Budve u cilju efikasnijeg rješavanja aktuelnih potreba.

Menadžerka Opštine Budva, primila je ovim povodom potpredsjednicu Organizacije žena Budve, Branku Čvorović, koja je informisla da će od jeseni 2014. godine svake srijede nastaviti sa praksom da u svojim prostorijama organiziju gostovanja poznatih ličnosti iz svijeta mode, kulinarstva, medicine i slično, a sve u cilju razmjene novih iskustava.

Milena Marović Bogdanović ubrzo će i sama postati članica Organizacije žena Budve, a predložiće i kupovinu projektora za njihove prostorije u TQ centru Plaza, po jedinom zahtjevu koji joj je upućen od strane potpredsjednice Branke Čvorović.

U kancelariji sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti Rajke Špadijer, danas je održan sastanak sa gospodinom Antom Urbanom, predsjednikom Udruženja paraplegičara i predsjednikom NVO "OSI" u vezi pitanja koja se odnose na potrebe lica sa invaliditetom.

Gospodin Urban se zahvalio na prijemu kod sekretara, i predstavio neke od problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom, posebno na prilaz objektima, koji je često neprilagodjen.

Sekretar Rajka Špadijer je napomenula da je radi stvaranja uslova za povećanje dostupnosti prilaza objektima osobama sa invaliditetom, Skupština Opštine Budva donijela Odluku o postavljenju, odnosno gradjenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjenje pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Budve i da je realzacija iste u toku.
Na inicijativu ovog organa pokrenut je i predlog da Opština Budva, uz tehničku podršku UNDP-a, kroz projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite – Unapređenje socijalne inkluzije, IPA 2010“ izradi Lokalni plan za unapređenje socijalne i dječje zaštite i da ovaj projekat uključuje i potrebe osoba sa invaliditetom kao jednu od ciljnih grupa.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Javnim konkursom za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama predvidio je da “Dan otvorenih vrata” za ovaj javni konkurs bude upravo 23. jun.
Svi zainteresovani predstavnici nevladinih organizacija danas su od od 8 do 15 časova imali priliku da u kancelariji broj 4, u Opštini Budva, dobiju sve informacije u vezi Javnog konkursa, kao i u vezi samog načina apliciranja, potrebne dokumentacije, a sve u cilju stvaranja jednakih mogućnosti prijave i razvijanja ambijenta za razvoj višeg nivoa participatovnosti između civilnog sektora i Opštine po pitanju razvoja i realizacije opštinskih javnih politka. Predstavnici nevladinih ogranizacija pokazali su veliko interesovanje za Javni konkurs i kontaktriali nadležna lica u Opštini Budva kako elektronskim putem tako i lično.

Kada je u pitanju radno vrijeme angažovanja na pisarnici i porezima – Odjeljenje za naplatu i poreska uvjerenja, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije Mihailo Đurović i sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Tanja Kažanegra, odlučili su da rad sa strankama ovim povodom, danas bude produžen do 14.30 časova.