01-12-2020

Danas je 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv side

Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan borbe protiv side od 1988. godine. Ona radi na tome da promoviše važnost da ljudi koje žive sa infekcijom HIV-a imaju pravo na prevenciju i liječenje, pravo donošenja odluka u vezi sa svojim zdravljem, kao i pravo na život pun poštovanja i dostojanstva bez diskriminacije. Pored toga, ukoliko se infekcija otkrije na vreme i ako se odmah krene sa liječenjem, osoba oboljela od HIV-a može nesmetano da živi.

Danas je 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv side | Radio Televizija Budva

Savjetovanje i testiranje na HIV su potpuno besplatni, anonimni i poverljivi. Ne zakazuju se, a nisu vam potrebne ni bilo kakve fizičke pripreme. Testiranje traje oko 20 minuta i moguće ga je besplatno obaviti 365 dana u godini.

HIV (Virus Humane Imunodeficijencije) je virus koji se vezuje i uništava imune ćelije organizma. Osobe koje žive sa ovim virusom mogu da se osjećaju i izgledaju potpuno zdravo, da godinama nemaju simptome i uopšte ne znaju da su zaražene, a da prenose virus drugima. Jedini način da neko sazna da li je zaražen HIV-om je da uradi test na HIV.Prenos HIV virusa
Virus HIV se prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom sa inficiranom osobom, kontaktom sa inficiranom krvlju i sa inficirane majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja. Ovaj virus se NE prenosi uobičajenim socijalnim kontaktom (ljubljenjem, grljenjem, rukovanjem); upotrebom javnih kupatila, bazena, tuševa, sauna; kašljanjem, kijanjem; liječenjem u bolnicama, ambulantama i kod stomatologa, ukoliko se primjenjuju uobičajene higijenske mjere; davanjem krvi i drugih organa; dijeljem zajedničkog pribora za jelo; ogrebotinama i ujedima domaćih životinja (pas, mačka, itd) i ujedima insekata; brigom o osobama zaraženim HIV-om i oboljelim od AIDS-a, ukoliko se primjenjuju uobičajeni higijenski standardi.

Rizik za prenos HIV-a povećava se stupanjem u rizične seksualne odnose (sa nepoznatim osobama, pod dejstvom alkohola i droga, mijenjanjem više seksualnih partnera/partnerki, nekorištenjem kondoma) kao i upotrebom nesterilnog pribora za injektiranje droga.

Ako se HIV infekcija otkrije na vrijeme, u ranijem stadijumu, i ako se odmah započne sa liječenjem, osoba inficirana HIV-om može imati dug i kvalitetan život. Antiretrovirusni lijekovi dovode do smanjenja količine virusa ispod nivoa detekcije što sprječava prenošenje virusa na zdrave osobe. Važni elementi za održavanje dobrog kvaliteta života osoba sa HIV-om je, osim dostupnosti savremene terapije, i podrška porodice i zajednice.