26-02-2022

Država duguje 4,1 milijardu eura

Ukupan državni dug na kraju prošle godine iznosio je 4,09 milijardi eura, što je 83,79 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) koji je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja procijenilo na 4,88 milijardi eura.

Država duguje 4,1 milijardu eura | Radio Televizija Budva

Foto: Pexel

Prema izvještaju Ministarstva o stanju državnog duga na dan 31. decembar prošle godine, ukupan državni dug, sa depozitima, iznosi 3,63 milijarde ili 74,3 odsto BDP-a, piše Dan.

U odnosu na kraj 2020. godine, državni dug je smanjen za 240 miliona eura, dok je u odnosu na 30. septembar 2020. uvećan za 430 miliona eura.

Upravo između septembra i decembra 2020. godine se desilo najveće zaduženje u istoriji Crne Gore od 750 miliona eura.

To zaduženje je realizovano nekoliko dana po stupanju nove Vlade na funkciju, a, kako su pojasnili, za njim je posegnuto, jer u državnoj kasi nije bilo novca za još mjesec.

Nova Vlada Zdravka Krivokapića je počela sa radom 4. decembra, a pozajmica je realizovana nekoliko dana kasnije.

"Spoljni dug iznosio je 3,69 milijardi eura, odnosno 75,56 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura, odnosno 9,51 odsto BDP-a", navodi se u dokumentu.

Depoziti su na kraju prošle godine iznosili 464,02 miliona eura, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrijednost na 31. decembar 61,51 milion eura, ili 9,51 odsto BDP-a.

Godinu ranije, na kraju 2020, državni dug je iznosio 4,33 milijarde eura, od čega je spoljni dug bio 3,84 milijarde, a unutrašnji 495,56 miliona eura.

"Tokom četvrtog kvartala prošle godine došlo je do rasta državnog duga u odnosu na treći prošlogodišnji kvartal, prije svega usljed rasta ino duga koji je prouzrokovan povlačenjem sredstava iz aktivnih kreditnih zaduženja, imajući u vidu da tokom četvrtog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana", rekli su iz Ministrstva.

U četvrtom kvartalu povučeno je ukupno 50,32 miliona eura, od čega se 16,51 milion eura, odnosno 18,71 miliona USD, odnosilo na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo.

"Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, razvojapoljoprivrede, unapređenja putne infrastrukture, nabavku vojne opreme i slično u toku četvrtog kvartala prošle godine povučeno je oko 33,81 milion eura", precizirali su iz Ministarstva.

Tokom četvrtog kvartala prošle godine, kako su naveli, izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 37,37 miliona eura, od čega se 14,97 miliona eura odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 22,4 miliona eura.

"U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 34,42 miliona eura, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,64 miliona eura, dok je otplata ino kamate iznosila 32,78 miliona eura", zaključuje u izvještaju.