23-01-2020

Da li na vrijeme vraćate knjige u biblioteku?

U 2019. godine upisan je 1501 čitalac u JU Narodna biblioteka Budve koja podrazumijeva područno odjeljenje u Petrovcu i matično odjeljenje u Budvi.Broj posjeta korisnika na godišnjem nivou iznosio je 40.217. Na dnevnom nivou taj broj u Budvi je iznosio 120, a u Petrovcu 21, tako da je ukupno posjeta na dnevnom nivou bilo 140, istakla je Mila Baljević u razgovoru sa Aleksandrom Pavićević.Zaposleni su dva puta mjesečno tokom godine pozivali neodgovorne članove Biblioteke i opominjali ih da vrate pozajmljene publikacije koje su zadržali duže od propisanog roka zadržavanja.

Jedan dio korisnika, koji nije stalno nastanjen u Budvi, a pod istim uslovima koristi naše usluge se ponio neodgovorno. Adrese koje smo dobili prilikom upisa nisu tačne, tako da i opomene koje smo putem pošte slali su vraćene kao nepoznati/a".