02-05-2022

Milionska dugovanja građana za struju, vodu...

Elektroprivreda je lani ostvarila profit od preko 45 miliona eura, ali istovremeno toj kompaniji samo građani za struju duguju oko dva i po puta više novca. Riječ je ipak, o dugovima koje se godinama gomilaju. I to nijesu sva dugovanja građana.

Milionska dugovanja građana za struju, vodu... | Radio Televizija Budva

Podgoričani samo za vodu duguju još 3,5 miliona eura. Građani, dugovanja imaju i prema telekomunikacionim operaterima, ali nam iz tih kompanija nijesu željeli da saopšte koliko ti dugovi iznose. Te kompanije, međutim, tolerišu dogovanja samo za jedan ili dva račun. Krajnja mjera naplate u svim slučajevima su izvršitelji.

Kako je Portalu RTCG saopšteno iz EPCG na kraju marta ove godine domaćinstva su za struju dugovala oko 120.218.915 miliona eura. Ipak, taj dug je, kako navode, za više od pet miliona manji u odnosu godinu ranije.

Iz EPCG navode i da što se tiče ukupnih potraživanja za domaćinstava, na 31. marta ove godine ona iznose 180.916.900 eura. Tu su uračunata i dugovanja države za subvencije.

"Ukupno stanje obuhvata i potraživanje po osnovu subvencija za socijalne slučajeve od 548.650 eura, koje potražujemo od Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore. Prije godinu dana, tačnije na dan 31.03.2021. godine, ukupna potraživanja su iznosila oko 184.509.400 eura, od čega se oko 1.891.700 eura odnosilo na potraživanja po osnovu subvencija za socijalne slučajeve, koje smo potraživali od Ministarstva ekonomije i Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore.

EPCG ima jasna pravila o obaveznom plaćanju računa u, kako kažu, roku od osam dana od dana prijema računa za utrošenu električnu energiju.

Ukoliko se to ne desi u naznačenom roku, EPCG potrošaču može da dostavi upozorenje o obustavi snabdijevanja strujom.

“Ukoliko se u roku od osam dana od prijema takvog upozorenja ne izmire dugovanja, EPCG može da isključi potrošača sa mreže, bez obzira na visinu računa za utrošenu električnu energiju. Iako bi se nalog za isključenje mogao kreirati i nakon samo jednog neplaćenog računa, praksa je takva da se, pri kreiranju naloga za isključenje, uzima u obzir više faktora. Dva ključna su broj neplaćenih računa i visina dugovanja”, poručuju iz EPCG.

Osim isključenja, naplate duga na rate, krajnja mjera koji EPCG sprovodi je naplata putem izvršitelja.
Izvršni postupak se, kako kažu, pokreće podnošenjem predloga za izvršenje nadležnom javnom izvršitelju, uz uslov da je potraživanje izvršnog povjerioca dospjelo, a nije plaćeno.

“Predlozi se podnose svakog mjeseca na osnovu vjerodostojne dokumentacije u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju. Ukupan broj predloga za mjesec mart 2022, iznosio je 1.285, dok je utuženi dug iznosio 744.905 eura”, saopšteno nam je iz EPCG.

Podgoričani za vodu duguju oko 3,5 miliona eura, zastario dug od oko 1,8 miliona

Iz podgoričkog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” saopšteno nam je da po osnovu ispostavljenih računa za utošenu vodu ta kompanija potražuje oko 4.199.000 eura, od čega dug građana iznosi oko 3.530.000 eura, dok od pravnih lica potražuju oko 667.000 eura.


I Vodovod građanima omogućava da dugovanja izmire u ratama i to potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma o reprogramu duga uz obavezu plaćanja računa za tekući mjesec.

“Gledamo da damo maksimalan broj mjesečnih rata i da na taj način dug otplate lakše”, poručuju iz DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica.

Kažu i da prema svim pravnim licima koja imaju dva, kao i prema svim fizičkim licima koji imaju više uzastopno neizmirenih računa za vodu preduzimaju mjere prinudne naplate i to privremeno uskraćivanje isporuke vode ili podnošenje predloga za izvršenje.

“Naš princip je da dužnike kontaktiramo i slanjem opomena (pismenim i usmenim putem) upozorimo da ćemo pokrenuti postupak prinudne naplate. Napominjemo da se najveći efekat naplate postiže prije samog procesa sprovođenja isključenja ili izvršenja, upravo na osnovu dobijenih opomena”, poručuju iz Vodovoda.

Ipak, i pored svih mehanizama za naplatu duga, Vodovod je zastarom duga ostao uskraćen za naplatu oko 1,8 miliona eura.

Telekom: Najveći broj korisnika redovno izmiruje obaveze

Iz Crnogorskog Telekoma kazali su za Portal RTCG da podstiču svoje korisnike da redovno izmiruju obaveze nastale po osnovu korišćenja usluga, i najveći broj korisnika, kako kažu, upravo to i radi.Rok za izmirenje računa je 15 dana, a koraci informisanja o dugu počinju nakon toga.

"Za najveći broj korisnika, suspenzija servisa u jednom pravcu se vrši nakon dva neplaćena računa, ali je korisnik u tom trenutku i dalje dostupan. Isključenje korisnika se vrši ne prije 90 dana od dana dospijeća najstarijeg računa, a još jednom napominjemo da korisnike blagovremeno podsjećamo na neizmirene obaveze, kako bi se izbjegla primjena te mjere”, poručuju iz Telekoma.

Korisnicima koji su isključeni, kako navode, trude se da olakšaju, proces uključenja, pa Crnogorski Telekom nudi uslugu samouključenja.

“Crnogorski Telekom vodi računa o blagovremenom utuženju, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju, pa se za korisnike koji više od pola godine ne izmiruju obaveze ulazi u zonu sudske naplate, odnosno utuženja”, poručuju iz Telekoma.

One: korisnik može dugovati samo posljednji račun

Iz kompanije “One” nam je saopšteno da potrošači moraju račune da izmire do 15. u mjesecu za prethodni obračunski period. Nakon toga korisnik ima mogućnost da prije suspenzije broja inicira zaštitu od isključenja na period od pet dana.

“Prilikom suspenzije odlaznog saobraćaja u skladu sa internim procedurama kompanije “One” korisnik može dugovati samo posljednji račun (bez obzira na iznos računa) ,a za pravna lica se suspenzije organizuju u zavisnosti od poslovnog segmenta kojem pripadaju. Do 60 dana nakon suspenzije odlaznog saobraćaja isključuje se i dolazni saobraćaj i nakon toga pokreće proces prinudne naplate”, poručuju iz kompanije One.

Prinudna naplata se, kako kažu, obavlja na više načina i to opomenom koju poštom šalje kompanija “One”, angažovanjem Agencija za naplatu potraživanja, dok je krajnja mjera angažovanje javnih izvršitelja.

“Prinudna naplata se vrši u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, u redovnoj proceduri preko javnih izvršitelja koji u ime kompanije pokreću postupak i vrše prinudnu naplatu na osnovu vjerodostojih isprava”, poručuju iz kompanije “One”.