24-02-2015

Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa

Danaas u 10 sati u zgradi Akademje znanja u Budvi, biće održan II seminar pod nazivom "Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa".

Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa | Radio Televizija Budva

Ovogodišnje teme su- sukob interesa - novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa i izmjene i dopune zakona; ograničenja u vršenju javnih funkcija; prijave poklona; vođenje postupka pred komisiojm, javne nabavke i konflikt interesa, međunarodna iskustva, preporuke EK i kaznene odredbe.

Seminar će otvoriti potpredsjednik Opštine Budva, Milan Vučinić.