23-03-2021

Elektronska brojila uštedjela preko 50 miliona EUR

Instalacija oko 335 hiljada elektronskih brojila za devet godina doprinijela je smanjenju gubitaka električne energije, čime je ušteđeno preko 50 miiona EUR, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Elektronska brojila uštedjela preko 50 miliona EUR | Radio Televizija Budva

Foto:

Ta elektroenergetska kompanija je time uspješno zaključila treću fazu projekta daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom i u “sistem pametnog mjerenja” uveo 81,5 odsto crnogorskog konzuma.

“Projektom je za devet godina od instalacije prvog elektronskog brojila po osnovu pada stepena gubitaka na distributivnoj mreži ostvarena značajna ušteda. Naime, gubici električne energije koji su 2012. godine iznosili 20,13 odsto, do prošle godine su smanjeni na 12,93 odsto, što predstavlja uštedu od oko 750 hiljada megavat sati (MWh), odnosno preko 50 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a je saopšteno da je projekat koštao preko 100 miliona EUR, a kreditirala ga je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prema čijim procedurama i pravilima je realizovana nabavka brojila, instalacionih radova i pomoćne opreme, kao i konsultantskih usluga za sve faze projekta.

Tranziciji ka “pametnom sistemu mjerenja” prethodio je sistem mjerenja problematične efikasnosti, koji je osim visokog stepena gubitaka, karakterisalo terensko očitavanje utroška električne energije, nepristupačnost mjernih uređaja radi očitavanja brojila i kontrole mjernih mjesta, kao i izostanak monitoringa potrošnje u sistemu.

“Osim vodećeg indikatora uspješnosti, koji, kako je navedeno podrazumijeva ostvarenu uštedu od preko 50 miliona EUR od početka implemenatcije projekta, realizovan je i procenat naplate od preko 100 odsto”, rekli su iz CEDIS-a.

Takođe je omogućeno daljinsko očitavanje, isključivanje i kontrola mjernih mjesta – procenat očitanosti konzuma gdje je implemetriran AMM sistem mjerenja je u kontinuitetu 99 odsto, dok je procenat očitanosti konzuma koji je opremljen tradicionalnim brojilima niži usljed nepristupačnosti brojila za ekipe.

“Daljinsko očitavanje dovelo je do smanjenja operativnih troškova kompanije, a projekat je podrazumijevao za određeni dio konzuma i izmještanje mjernih mjesta sa privatnog posjeda na granicu vlasništva čime je omogućen nesmetan pristup u cilju kontrole i održavanja”, kazali su iz CEDIS-a.

U određenim trafo reonima urađena je rekonstrukcija niskonaponske mreže, čime je povećan stepen sigurnosti i kvaliteta napajanja, a korisnicima je omogućen detaljan i precizan uvid u stanje utroška električne energije u svakom trenutku, i to za tekući i prethodni obračunski period, pa shodno tome i bolja kontrola potrošnje.

“Implementacijom “sistema pametnog mjerenja” u okviru distributivnog sistema Crne Gore na nivou od preko 80 odsto konzuma, realizovani su ciljevi sadržani u pravnim aktima EU, premašen prosjek zemalja članica EU i ostvarena vodeća pozicija u region”, navodi se u saopštenju.

Zakon o energetici, kako se zaključuje, propisuje da je Operator distributivnog sistema električne energije dužan da najmanje 85 odsto korisnika električne energije opremi sredstvima savremenog sistema mjerenja, zbog čije primjene CEDIS planira i četvrtu fazu projekta.