10-03-2016

Forum žena SD Budva izabrao predsjednicu

Na juče održanom sastanku Foruma žena SD Budva formiran je Inicijativni odbor u čiji sastav je ušlo 15 članica, a jednoglasno je za predsjednicu izabrana Milica Petričević.

Forum žena SD Budva izabrao predsjednicu | Radio Televizija Budva

Sastanak je, između ostalog, bio i povod da se razmijene stavovi na temu pozicije žena u ovoj opštini sa naglaskom na buduće planove i aktivnosti koje Forum žena SD Budva namjerava sprovesti.

Novoizabrana predsjednica je u obraćanju prisutnima kazala da će zajednički zadaci i obaveze u narednom periodu biti usmjereni ka većem učešću žena u političkom i javnom životu, u procesima upravljanja i odlučivanja.

'Jednaka i ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca u odlučivanju imperativ je kada govorimo o evropskom i modernom društvu, te u tom smislu već od lokalnog nivoa, moramo raditi na poboljšanju statusa žena. Forum žena Socijaldemokrata Budve zalagaće se za poštovanje uloge i kvaliteta žena u svim sferama našeg života i rada, i kad god i gdje god je moguće promovisati ravnopravnost i jednake šanse, u skladu sa iskazanim potencijalima’’, istakla je Milica Petričević.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik Socijaldemokrata Budve Draško Krivokapić koji je naglasio da je ta partija prepoznata kao sljedbenik prave socijaldemokratske ideje, što dokazuje i broj članova u Budvi, naročito onih koji nisu bili prethodno politički angažovani. Krivokapić je govorio i o značaju uloge žene u društvu i politici, ali je izrazio i očekivanje da će formiranjem lokalnog foruma žena, politika Socijaldemokrata u Budvi biti garant neophodnih političkih promjena u kojima će upravo žene odigrati značajnu ulogu.

Formiranju Inicijativnog odbora prisustvovao je koordinator SD za južnu regiju Danilo Orlandić koji je podsjetio da su u prethodnom periodu formirani svi opštinski odbori, a da se sastankom Foruma žena u Budvi zaokružuje struktura i u toj organizaciji unutar partije.

‘’Kvalitetna i brojna struktura na lokalnom nivou preduslov je za rad orjentisan na sprovođenje konkretne politike od koje će direktnu korist imati građani. Kada pogledamo koliko je žena u našoj partijskoj strukturi prepoznalo potrebu aktivnog sudjelovanja u politici u odnosu na onaj broj koji je bio prije, možemo zaključiti da je socijaldemokratija kao ideja konačno sa nama zaživjela u Budvi. Socijaldemokrate Budve su primjer takvog odbora, koji svojom jasnom i otvorenom politikom, otvara vrata političkih promjena koje će se desiti u izbornoj godini i u ovom gradu", zaključio je Orlandić.