09-09-2021

(FOTO/VIDEO) Prečišćavanjem otpadnih voda u julu i avgustu produkovano 10 hiljada m3 mulja

U toku ljetnjih mjeseci postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bečićima funkcinisalo je na zadovoljavajućem nivou, a u skladu sa paremtrima definisanim Elaboratom uticaja na životnu sredinu.

(FOTO/VIDEO) Prečišćavanjem otpadnih voda u julu i avgustu produkovano 10 hiljada m3 mulja | Radio Televizija Budva

Foto: d.o.o. Otpadne vode

Sve navedeno je provjerljivo i o tome govore mnogobrojne analize kvaliteta izlazne vode tj. voda nakon prečišćavanja koje su radile akreditovane laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na našem sajtu, kazao je u intervjuu za naš portal Milivoje Radulović, izvršni direktor d.o.o. Otpadne vode Budva.

Postrojenje se nalazi u stanju potpune funkcionalnosti

Kompletna oprema na njemu je u ispravnom stanju, pa je ova sezona uspješno protekla sa aspekta prečišćavanja otpadnih voda istakao je Radulović.

“Uvjek se radi na zamjeni i popravci nekih djelova na opremi, a to nam je omogućeno jer smo na vrijeme uspjeli da nabavimo rezervnu opremu i djelove i iz tog razloga funkcionalnost ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje. Veliku bojaznost jedino imamo kada je u pitanju funkcionalnost SCADA sistema jer za isti ne posjedujemo source-code i bilo kakav problem sa sistemom je nemoguće riješiti bez pomoći i podrške firme GROSSE WENTRUP iz Njemačke. Moram da naglasim da smo u toku jula imali problem sa SCADA sistemom, zbog kojeg smo morali organizovati stalna dežurstva, i da smo uspjeli da uspostavimo kontakt sa pomenutom kompanijom i nakon čega su oni došli i rješili ovaj problem. “, kazao je on.

Bečići kritična tačka

U Bečićima gdje se nalaze mnogi hoteli i objekti sa velikim brojem smještajnih kapaciteta ovog ljeta, na svu sreću, nije bilo kritičnih situacija koje su ranijih godina bile vrlo neprijatne, a ticale su se kvara na pumpnoj stanici i izlivanja otpadnih voda.

“Svjedoci smo da u toku ove ljetnje sezone nije bilo većih pritužbi na komunalne probleme na teritoriji Bečića. Trudili smo se i u tome uspjeli da nemamo problema sa funkcionisanjem pumpne stanice Belvi koja se nalazi na početku Bečićke plaže jer bi i najmanji ispad ili neki kvar ugrozio boravak svih gostiju u Bečićima. Sistem za suzbijanje neprijatnih mirisa na pumpnim stanicama, pa i na ovoj, je u toku ljeta u potpunosti funkcionisao i isti smo redovno servisirali i sprovodili sve potrebne kontrole.” naveo je Radulović.Nema primjedbi na rad postrojenja i neprijatne mirise

Ranijih godina građani i turisrti imali su prigovor na neprijatne mirise koji su se širili u zoni postrojenja. Ovog ljeta taj problem je bio manje izražen, kazao je Radulović objašnjavajući zbog čega dolazi do takvih pojava.

“ Najveći problem u tehnološkom procesu prečišćavanja je neadekvatna aeracija. Taj problem je ove godine bio manje izražen zbog toga što su naši tehnolozi u saradnji sa stručnjacima iz Hrvatske došli do ideje da doziranje određene hemikalije tj više njih dovedemo do toga da se mulj u finanlnim taložnicima bolje taloži i zauzima manju zapreminu, a time umanjimo neprijatne mirise u toku najvećeg priliva kanalizacionih voda koje ulaze u postrojenje. Mi smo sve uradili da to svedemo na najmanji mogući nivo shodno našim mogućnostima i možemo reći da smo u velikoj mjeri uspjeli i u vezi toga smo dobijali pohvale od velikog broja kako stanovništva tako i hotelijera i ostalih koji borave i privređuju na ovom području. ”, kazao je on.Za dva mjeseca prečišćavanjem otpadnih voda dobijeno 10 hiljada m3 mulja

Otpadne vode postrojenje pretvara u mulj koji se transportuje u Albaniju. A samo za period jul i avgust ta količina iznosila je oko 10 hiljada m3.

“ Količina obrađenog mulja u julu je iznosila 4630 m3, a za avgustu 5420 m3 , što ukupno izlazi preko 10 000 m3 za ova dva mjeseca. Nakon obrade mulja tj. tretiranje sa krečom i ferihloridom i obradom na presama ta količina obrađenog mulja za ova dva mjeseca je iznosila ukupno 1036 m3 koji je kao takav dalje odvožen za Albaniju.” saopštio je Radulović.

Dok se pred međunarodnim sudovima vodi spor o Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi najvažnije je da ono obavlja funkciju i da mještaji i turisti mogu da budu ubijeđeni da se kupaju u čistom moru.

Pogledajte dron snimak postrojenja u Vještici:


Video: Otpadne vode d.o.o.

J.M.