03-12-2015

Budva da ispuni obaveze prema WTE

Mehanizme koji će osigurati ispunjenje ugovorenih obaveza Opštine Budva prema njemačkoj kompaniji WTE, s kojom je zaključen ugovor o izgradnji i održavanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, potrebno je hitno obezbijediti, saopštio je ministar finansija, Radoje Žugić.

Budva da ispuni obaveze prema WTE | Radio Televizija Budva

Žugić je danas sa ambasadorom Njemačke, Gudrun Štajnaker i predsjednikom Opštine Budva, Srđom Popovićem, razgovarao o rješavanju pitanja izmirivanja obaveza Opštine Budva prema kompaniji WTE.

„Ukazujući na važnost uspješne realizacije navedenog projekta, a posebno apostrofirajući činjenicu da se ozbiljnost države ogleda u odgovornom odnosu prema svim partnerima, Žugić je ukazao na urgentnost potrebe obezbijeđivanja mehanizama koji će osigurati ispunjenje ugovorenih obaveza“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Žugić je, oslanjanjući se na principe vladavine prava i jačanja pravne države, naveo da je imperativno da svi investitori imaju sigurnost naplate svojih potraživanja.

Popović je sagovornike upoznao s trenutnim stanjem lokalnih javnih finansija i saopštio da je Opština spremna da, u okviru svojih kapaciteta, nađe najadekvatnije rješenje za otvorena pitanja, a koje bi bilo prihvatljivo za sve interesne strane.

“Dogovoreno je da se interakcije svih učesnika po tom pitanju inteziviraju u što kraćem roku, kako bi se postigao kompromis i osigurao nesmetan nastavak saradnje”, zaključuje se u saopštenju.