21-09-2021

Opština izdvaja million eura za Otpadne vode, u planu izgradnja novih postrojenja i trajna eliminacija neprijanih mirisa

Područja Kamenaova, Pržna i Svetog Stefana su prvi djelovi Budve koji se u narednom periodu planiraju povezati na sistem za prečišćavanje, a za to je potrebno da se izgradi podmorski potisni cjevovod od Svetog Stefana do pumpne stanice Belvi u Bečićima u dužini od cc 5km.

Opština izdvaja million eura za Otpadne vode, u planu izgradnja novih postrojenja i trajna eliminacija neprijanih mirisa | Radio Televizija Budva

U narednom periodu opština Budva planira da uloži sredstva za unapređenje i modernizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i pumpnih stanica, te izgradnju novih cjevovoda i postrojenja.

“Do sada su samo Budvansko polje i Bečići priključeni na sistem za prečišćanaje i namjera Opštine Budva je da u narednom periodu i drugi djelovi Budve budu takođe uključeni u sistem za prečišćavanje. Područja Kamenaova, Pržna i Svetog Stefana su prvi djelovi Budve koji se u narednom periodu planiraju povezati na sistem za prečišćavanje a za to je potrebno da se izgradi podmorski potisni cjevovod od Svetog Stefana do pumpne stanice Belvi u Bečićima u dužini od cc 5km. Ova investivija je od velikog značaja zbog važnosti ovih područja za crnogorski turizam. Za teritoriju opštine Budva je planirana izgradnja još tri postrojenja za prečišćavanje i to na Jazu, Reževićima i Buljarici za područje Petrovca i Buljarice.”, kazao je za naš portal Milivoje Radulović, izvršni direktor d.o.o. Otpadne vode.

Planovi za naredni period zavise od sredstava koje Opština Budva može da izdvoji za unapređenje i modernizaciju kako samog postrojenja tako i pumpnih stanica i izgradnju novih cjevovoda i postrojenja.

Trajna eliminacija neprijatnih mirisa prioritet

“ U potpunosti smo u saglasnosti sa opštinom da unapređenje sistema aeracije ima najveći prioritet i gotovo svakodnevno zajedno sa Sekretarijatom za investicije radimo na iznalaženju najboljeg rješenja kojim bi se trajno eliminisali neprijatni mirisi.. Takođe radimo i na pripremi dokumentacije za određene rekonstrukcije i ugradnju opreme koja će omogućiti da troškovi za električnu energiju budu smanjeni.” kazao je Radulović.

Od velikog značaja za dalje nesmetano funkcionisanje sistema je izuzetno važno i da se izgrade havarijski ispusti na pumpnim stanicama Zeps i Belvi, jer kako sada stvari stoje da u slučaju bilo kavog ispada neke od ove dvije pumpne stanice bi dovelo do ekološke katastrofe, naglasio je.

“Velikim problem u funkcionisanju postrojenja predstavlja ogroman dotok atmosfeskih voda zbog postojanja nelegalnih priključaka kojim su atmosferskih kanala povezani na fekalnu kanalizaciju, a ova pojava je izrazito vidljiva u toku kišnih dana. To predstavlja jako veliki problem i može da dovede u pitalje kompletan tehnološki proces na postrojenju pa planiramo izgradnju tkz. Bypass-a koji bi se aktivirao u tim trenucima kada ulazna voda nakon procesa mehaničkog prečišćavanja kao i odvajanja masnoće zadovoljava parametre da bude ispuštena direktno u podmorski ispust.”, ističe Radulović.

Godišnji budžet milion eura

Opština Budva je budžetom za 2021.godini opredjelila million eura firmi Otpadne vode d.o.o. koja brine o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda . U ovaj iznos uključena su i sredstva potrebna za odvoz mulja, a koja iznose oko 300.000,00 eura.

“To su dovoljna sredstva za redovno i tekuće održavanje postrojenja i tri pumpne stanice sa pripadajućim cjevovodima. Jako je bitno napomenuti da ovdje nisu uključeni troškovi električne energije i isti na godišnjem nivou iznose oko 500.000,00 eura a obaveza plaćanja istih je po DBFO ugovoru bila DOO Vodovoda i kanalizacije Budva jer je ovo društvo preko računa za vodu vršilo naplatu usluge prečišćavanja za korisnike koji su bili priključeni na sistem za prečišćavanje otpadnih voda.” , kazao je Radulović.

Oformljene su sve neophodne radne jedinice, a cijeli prosec rada obavlja se u skladu sa zakonskim propisima

Po imenovanju novog rukovodstva pristupilo se izradi Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta kao i Kolektivnog ugovora i ova akta su usvojena u najkraćem roku na zadovoljstvo zaposlenih.

“Oformljene su sve radne jedinice i funkcionisanje društva ni ujednom trenutku nije bilo dovedeno u pitanju. Takođe je u najkraćem mogućem roku usvojen i Plan rada za 2021. godinu kao i Plan nabavki koji je do sada gotovo u potpunosti realizovan i koji smo zbog ušteda ostvarenih tokom sprovedenih nabavki i proširili za nabavku nekih takođe potrebne opreme,usluga i robe a koje smo planirali za neki naredni period. Takođe, smo uložili veliki trud da društvo ispuni svoju zakonsku obavezu i dobije licence za obavljanje komunalnih djelatnosti iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i u tome smo uspjeli. Pri samom kraju smo procesa da dobijemo i vodnu dozvolu od Uprave za vode CG i time bi naše društo posjedovalo sve neophodne zakonom definisane dozvole i saglasnosti koje su mu potrebne a koje do sada nije imalo.”, zaključio je Radulović.

J.M.