21-01-2022

Radulović: Tehnički problemi na postrojenju prečišćavanje otpadnih voda brzo sanirani

U utorak, 18. januara završeni su radovi na oporavku PLC sistema unošenjem novog njemačkog softvera. Šteta nije bila velika, a brzo reagovanje od strane kompanije Grosse - Wentrup iz Njemačke spriječila je veće probleme, kazao je za portal RTV Budva Milivoje Radulović, izvršni direktor d.o.o. Otpadne vode Budva.


Foto: Otpadne vode

"U nedjelju 16. januara otkazao je dio upravljačkog sistema, kaskadni sistem, koji upravlja kako postrojenjem tako i na svim putnim stanicama na teritoriji opštine Budva. Prekid se desio na način gdje se potpuno izbrisao softver sa PLC-a na putnoj stanici Budva, i u tom slučaju je putna stanica Budva ostala van funkcije. Kompletna fekalna kanalizacija koja je dolazila na postrojenju, sa teritorije Budve i Bečića, nije dalje potisnim cjevovodom pumpana u postrojenje za prečišćavanje, nego je kanalizacioinim cjevovodom preusmjeravana preko bajpasa direktno u more", kazao je Radulović

Kako ističe, o tome su bile obaviještene sve institucije, Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo, Ekološka inspekcija i mediji.

"Kao što sam i više puta do sad naglasio, ti sanacioni radove na oporavku PLC sistema popravljeni su od strane kompanije Grosse - wentrup iz Njemačke. Mi za sada nemamo potpisani ugovor sa njima, ipak smo ih zamolili da pristupe udaljeno, preko WPN-a, na naš server i da uklone kvar, zato što mi ne posjedujemo te kodove", kazao je on.

Šteta nije bila velika

"Za kratak vremenski period, u utorak 16. januara u roku od pet minuta stanica je proradila. Urađen je novi apdejt starog softvera, a sva problematika je bila riješena", zaključio je Radulović.

Nakon toga uspostavljena je komunikacija između PPOV i PS Budva i postrojenje radi u redovnom režimu.