08-12-2021

Radulović: Sistem prečišćavanja dobro funkcioniše, u toku pripreme za 2022. godinu

U toku ljetnje turističke sezone kompletna infrastruktura sistema za prečišćavanje otpadnih voda radila je u svom punom kapacitetu, te je neophodno izvršiti servisiranje kompletne mašinske i elektro opreme, kazao je za naš portal izvršni direktor d.o.o. Otpadne vode Budva, Milivoje Radulović.


Foto: d.o.o. Otpadne vode

Kada je u pitanju trenutno poslovanje društva, u toku su radovi na redovnom servisiranju opreme koje se realizuje svake godine nakon završetka turističke sezone.

"Naime u toku ljetnje turističke sezone kompletna infrastrktura sistema za prečišćavanje otpdnih voda radi u svom punom kapacitetu i sa maksimalnim opterećenjem, tako da nakon završetka tog perioda neophodno je izvršiti servisiranje komletne mašinske i elektro opreme. Takođe je u toku je i pražnjenje jedne, od dvije, linije bazena na PPOV Vještica i to se radi svake godine u zimskom periodu jer kapacitet koji je potreban za količini ulazne vode u ovom periodu je takav da je je dovoljno da postrojenje radi sa polovinom svojih kapaciteta", kazao je Radulović.

Zahvaljujući odgovornom odnosu zaposlenih nije bilo većih problema

"Rad sistema za prečišćavanje otpadnih voda je u toku ove ljetnje turističke sezone funkcionisao na zadovoljavajućem nivou i nismo imali većih problema a ni ispada u njegovom radu. Trudili smo se da sve mane dosadašnjeg rada eliminišemo ili u najvišoj mogućoj mjeri umanjimo i u tome smo imali velikih uspjeha a najviše zahvaljujući odgovornom odnosu zaposlenih, njihovim, kako znanjem tako i predanim radom. O predhodno navedenom svjedoci su građani koji žive u neposrednoj blizini PPOV-a i ovog dijela Bečića koji po prvi put nisu u onolikoj mjeri potencirali problem kako neprijatnh mirisa tako i bilo kojih drugim neprijatnosti a čiji je uzročnik sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, ni od hotelijera iz Bečića nijesmo ove godine dobija nikakve primjedbe, naprotiv, nerijetko su hvalili naš rad i podržavali da tako nastavimo i ubuduće", kazao je Radulović.

Na rješavanju problema uveliko se radi

"Problema uvijek ima i oni su poznati od prvog dana kada je i postrojenje pušteno u rad. Neadekvatan sistem aeracije na PPOV je problem koji se podhitno mora rješavati i mi već uveliko radimo na tome zajedno sa Sekretarijatom za investicije. Takođe, funkcionisanje glavne pumpmne stanice u Vještici koja sabira sve optadne vode iz Budve i Bečića i dalje potisnim cjevovodom upumpava u postrojenje zahtijeva jednu određenu rekonstrukciju u dijelu smanjenja potrošnje električne energije ugradnjom frekventnih regulatora a ujedno će se time i smanjiti optrećenja mehaničkih djelova, elektro opreme i dijela cjevovada. Uporedno sa navedenim ove godine ćemo uraditi i odeređenu rekonstrukcije drugih pumpnim stanica u dijelu farbanju zidova, podova, konstrukcija i drugih radova koji su dio redovnog održavanja ovakvih građevinskih objekata", zaključio je Radulović.


D.Č.