30-03-2023

Građani najbolje upoznati sa brojem policije

Građani u Crnoj Gori najbolje su upoznati sa brojem policije, a znatno manje sa jedinstvenim evropskim brojem za pozive u hitnim slučajevima i onim za pomoć na moru.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Istraživanje koje je prošle godine sprovedeno za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je pokazalo da je 75 odsto građana upoznato sa brojem policije 122, sa brojem službe zaštite i spašavanja (vatrogasci) 123 upoznato je 60 odsto građana, dok je sa brojem hitne medicinske pomoći 124 upoznato 56 odsto građana.

U znatno manjoj mjeri građani su upoznati sa brojem 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima, 29 odsto građana i brojem 129 – pomoć na moru, sa kojim je upoznato samo 11 odsto građana.

„U cilju povećanja upoznatosti građana sa ovim važnim telefonskim brojevima, posebno sa brojem 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima, EKIP štampa i distribuira edukativne brošure sa važnim telefonskim brojevima i periodično daje saopštenja za javnost“, navodi se u saopštenju.

Važni telefonski brojevi se nalaze na internet stranici EKIP-a, www.ekip.me, a objavljeni su i u nekim štampanim medijima.

Važni telefonski brojevi odnosno brojevi službi za pomoć su brojevi koji služe za upućivanje poziva za pomoć u slučaju požara, poplava, elementarnih nepogoda, nesreća u saobraćaju, zdravstvenih problema, prijetnji, napada, nesreća na moru, planini, odnosno uopšte u slučajevima ugroženosti ljudskih života, zdravlja ili imovine. Pozivi prema ovim brojevima su besplatni.

Brojevi hitnih službi u Crnoj Gori su 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima, koji treba pozvati u slučaju kada je ugrožen ljudski život, zdravlje ili imovina, to jest kada je potrebna pomoć u slučaju požara, poplava, elementarnih nepogoda, saobraćajne nesreće, pomoć policije i pomoć gorske službe spašavanja.

„Pozivom ka ovom broju, u slučaju da je potrebna pomoć više službi, dobija se na vremenu i efikasnosti. Umjesto da se pozivaju brojevi više službi poziva se samo broj 112, kada služba OKC 112 (Operativno komunikacioni centar 112) vrši dalju kordinaciju rada službi za pomoć, na osnovu prijavljenog problema. Sa operaterima OKC 112 komunikacija se može ostvariti na više jezika“, navodi se u saopštenju.

Na broj 112 može se uputiti i SMS poruka sa pozivom za pomoć. Takođe novija motorna vozila imaju mogućnost da, prilikom saobraćajne nezgode, upute poziv za pomoć – pošalju poruku (e-call) prema broju 112.

OKC 112, na osnovu upućenog poziva/poruke za pomoć, ima mogućnost lociranja osobe kojoj je potrebna pomoć. Važno je istaći da se broj 112 koristi za pozive za pomoć u svim državama Evropske unije, kao i u još nekim državama Evrope.

Broj policije je 122, koji treba pozvati u slučaju saobraćajne nesreće, napada, prijetnje, provale, krađe, otmice, ubistva. Broj Službe zaštite i spašavanja je 123, koji treba pozvati u slučaju požara, poplave, elementarne nepogode, saobraćajne nesreće i drugih nezgoda.

Iz EKIP-a su objasnili da broj 124 – hitna medicinska pomoć, treba pozvati kada je nekom licu ugroženo zdravlje i potrebna mu je hitna medicinska pomoć. Broj Službe spašavanja na moru je 129 i njega treba pozvati prilikom nezgode ili vremenskih neprilika na moru.

„Kako se u slučaju nezgode ponekad teško sjetiti broja određene službe za pomoć ili nijesmo sigurni koju službu treba pozvati ili je broj te službe trenutno nedostupan, najbolje je pozvati službu 112, koja će kontaktirati odgovarajuću službu kako bi pomoć bila adekvatna i ostvarena u najkraćem vremenskom roku“, zaključuje se u saopštenju.

(Mina)