16-06-2014

Green Home četvrti put realizuje projekat Putujemo u Evropu

NVO Green Home i ove godine realizuje projekat "Putujemo u Evropu" uz podršku Fondacije Robert Bosh kroz organizaciju Balkan Trust for Democracy.

Green Home četvrti put realizuje projekat Putujemo u Evropu | Radio Televizija Budva

Osim u Crnoj Gori realizuje se i u zemljama regiona: Albaniji, Bosni Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji i ima za cilj da se omogući studentima sa visokim prosjekom iz zemalja regiona da na kraju svojih studija provedu ljeto putujući Evropom. Na taj način studenti će se upoznati sa zemljama Evropske unije, njihovim stanovnicima, načinom života, kulturno – istorijskim znamenitostima i običajima, ali i prezentovati Crnu Goru i njene prirodne i kulturne vrijednosti.

Zahvaljujući ovom projektu pružena je mogućnost da najbolji studenti završnih godina studija (studenti osnovnih, specijalističkih i master studija) sa svih fakulteta i Univerziteta u Crnoj Gori putuju Evropom u manjim grupama pod povoljnim uslovima. Izbor studenata koji će ljeto provesti u putovanju Evropom ostvariće se putem javnog konkursa koji će sadržati jasne kriterijume sa posebnim akcentom na uspjeh koji je ostvaren tokom studija i poznavanju stranih jezika. Osim toga, prednost pri odabiru imaće kandidati koji nikada nisu putovali u zemlje EU. Konkurs će biti otvoren 23.juna i trajaće do 27. juna. Zainteresovani studenti mogu slati popunjene prijavne formulare u periodu trajanja konkursa. Dodatne informacije o detaljima konkursa će blagovremeno biti objavljene na sajtu Green Home-a. (www.greenhome.co.me)

Kroz projekat studentima će biti obezbijeđene interrail (vozne) karte u trajanju od 22 dana koje omogućavaju putovanje u svim gradovima koji su povezani željezničkom infrastrukturom širom Evrope. Studenti iz regiona, koji će imati priliku da učestvuju u ovom programu, okupiće se u Berlinu 29 – 31 jula. 2014. odakle će i započeti putovanje. U Berlinu će biti organizovan prijem studenata na kojem, već tradicionalno, studenti imaju priliku da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju svoje vršnjake iz regiona i vrlo često naprave dogovore oko zajedničkog putovanja. Za deset studenata, osim interrail karata, putnog zdravstvenog osiguranja, avionskih karata za putovanje do Berlina, kao i smještaja u Berlinu biti obezbijeđen i dio džeparca.