15-12-2014

NVO Green Home pozvala građane da prijavljuju ekokriminal

Nevladina organizacija Green Home od 15. decembra omogućiće građanima da prijavljivanjem nelegalnih aktivnosti daju svoj doprinos zaštiti životne sredine.

NVO Green Home pozvala građane da prijavljuju ekokriminal | Radio Televizija Budva

Oni su pozvali građane da prijave tkz "ekokriminal" putem telefona 020/609-375 (radnim danima od 8 do 16 časova) ili da opis problema sa eventualnim dokaznim materijalom kao što je fotografija dostave na e-mail prijave@greenhome.co.me.

"Građanima je u ovom procesu zagarantovana anonimnost, dok će sve potkrijepljene i detaljne prijave biti procesuirane kroz raspoložive postupke uključujući i sudske, za šta smo dugoročno obezbjedili pomoć advokata koji će zastupati interese građana", navodi se u saopštenju NVO Green Home.

Dodaju da će zahvaljujući podršci Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme, po prijavama građana za nezakonite aktivnosti, izvršene na teritoriji NP Skadarsko jezero kao i na dijelu njegovih pritoka Morače, Zete i Cijevne, pored zaposlenih u NVO Green Home, postupati i biti angažovani pravni eksperti.

"Ovakav vid pomoći neophodan je kako bi se izbjegla dalja manipulacija tumačenja jasnih i preciznih pravnih normi od strane institucija čija je obaveza zaštititi interese životne sredine".

Iz NVO Green Home su podsjetili da su ranijih godina građani koristeći "zeleni telefon" naše organizacije prijavljivali uglavnom, probleme iz oblasti upravljanja otpadom tj. postojanje nelegalnih deponija.

"U prethodne tri godine, možemo se pohvaliti procentom uspješnosti od 70 odsto kada je u pitanju postupanje po prijavama građana. Ovaj procenat se prvenstveno odnosi na konkretno rješene probleme ili uklonjene smetnje kao i prijave koje su rezultirale novčanim kaznama", navodi se u saopštenju.