03-12-2020

I gosti krše zakon, 77 stranaca među počiniocima krivičnih djela u Budvi

Na području naše opštine u 2019. godini registrovano je 336 krivičnih djela, što je 15 više u odnosu na počinjena krivična djela u 2018. godini. Od ukupnog broja izvršioca krivičnih djela u Budvi, 77 je stranaca, među kojima su najčešći gosti iz Srbije i Makedonije.

I gosti krše zakon, 77 stranaca među počiniocima krivičnih djela u Budvi | Radio Televizija Budva

U oblasti opšteg kriminaliteta ragistrovano je 260 slučajeva, u oblasti privrednog 51, dok je iz oblasti droga registrovano 25 krivičnih djela, navodi se u izvještaju o radu CB Budva za 2019. godinu.

Od ukupnog broja krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu registrovana su 164, od kojih je rasvijetljeno 123, tako da procenat rasvijetljenosti iznosi 75%. Zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela nadležnim tužilaštvima podnešeno je 319 krivičnih prijava protiv 289 lica.

Iz prethodnih godina rasvijetljeno je jedno krivično djelo. Nadležnim tužilaštvima je podnesen jedan izvještaj kao dopuna krivične prijave, po nepoznatom izvršiocu pritiv jendog lica. Po strukturi rasvijetljen je jedan slučaj teške krađe, a registrovano je 20 povratnika u vršenju krivičnih djela.

Mešu izvršiocima krivičnih djela registrovano je 26 maloljetnih lica, od kojih su 14 starija maloljetna lica, 11 mlađa maloljetna lica i jedno dijete. Dok je krivičnim djelima oštećeno 25 maloljetnika.

Strani državljani su kao izvršioci krivičnih djela registrovani u čak 77 slučajeva, dok su u 106 slučajeva pštećeni krivičnim djelima.

U izvještajnom periodu iz 2019. godine među 77 evidentiranih tsranaca kao počionica krivičnih djela našli su se državljani: Rusije (4), Makedonije (10), BIH (2), Ukrajine (2), SAD (1), Republika Kosovo (1), Srbija (34), Albanija (1), Francuska (4), Njemačka (2), Rumunija (1), V. Britanija (1), Mađarska (1).

D.P.