07-12-2021

IRF će nagraditi najbolje projekte u okviru kampanje „Ona pokreće biznis“

Investiciono-razvojni fond (IRF) raspisao je javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu u okviru kampanje Ona pokreće biznis, koji će biti otvoren do 15. februara.


Ilustracija, Foto: Pixabay

„Nagrađujemo tri najkvalitetnija investiciona projekta sa ukupno 15 hiljada EUR. Od toga, prva nagrada iznosi sedam hiljada EUR, druga pet hiljada i treća tri hiljade EUR“, saopšteno je iz IRF-a.

Na javni poziv mogu da se prijave žene koje su počele svoj biznis ili planiraju da unaprijede postojeći. Pravo učešća imaju registrovana preduzeća u kojima je većinski vlasnik i izvršni direktor žena i koja su upisana u relevantne registre do datuma objave javnog poziva, a posluju kraće od dvije godine.

„Dodatno, postoji mogućnost da aplikantkinje za realizaciju investicionih projekta konkurišu kod IRF-a za povoljna sredstva putem kreditnih linija za žene u biznisu“, rekli su iz IRF-a.

Eksterna stručna komisija će, nakon isteka javnog poziva, sagledati kandidovane investicione projekte i intervjuisati aplikantkinje koje uđu u uži izbor. Posebno će biti vrjednovani investicioni projekti sa fokusom na zelenu i digitalnu ekonomiju. Odluka o nagradama će biti objavljena na sajtu IRF-a.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti do 15. februara naredne godine na arhivu IRF-a (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 126/1, 81 000 Podgorica) ili putem e-maila: onapokrecebiznis@irfcg.me sa naznakom: Prijava na javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte za žene u biznisu.

Za sve dodatne informacije, kontakt tel. je 080 012 012 i e-mail: onapokrecebiznis@irfcg.me od 7-15 časova svakog radnog dana.

IRF je raspisao poziv polazeći od svojih ciljeva i vizije, Strategije ženskog preduzetništva do 2024, a u skladu sa mapom puta koja je usmjerena na oporavak ekonomije nakon pandemije koronavirusa i implementaciju ciljeva održivog razvoja energetske i digitalne tranzicije, rodne ravnopravnosti, osnaživanja i jednakog pristupa finansijama, investicija u društvu usmjerenih na ravnomjerni ekonomski razvoj i inkluziju

„Kampanja Ona pokreće biznis ima za cilj podizanje svijesti o značaju, benefitima, potencijalu i uticaju ženskog preduzetništva na društvo, osnaživanje žena u Crnoj Gori za pokretanje novog ili unapređenje razvojnog potencijala postojećeg biznisa, kako bi se obezbijedilo otvaranje novih radnih mjesta, afirmacija ženskog preduzetništva kroz direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, informisanje o dostupnim izvorima finansiranja, mogućnostima i uslovima za kreditiranje ženskog preduzetništva putem kreditnih linija IRF-a“, zaključuje se u saopštenju.


(MINA Business)