29-11-2016

Izabrana 41. Vlada Crne Gore

41. Vlada Crne Gore premijera Duška Markovića izabrana je u utorak, 28. novembra 2016. godine.

Izabrana 41. Vlada Crne Gore | Radio Televizija Budva

Sastav 41. Vlade:

Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore

mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja

Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde

Rafet Husović, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj

Melvudin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova

mr Predrag Bošković, ministar odbrane

Darko Radunović, ministar finansija

prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova

dr Da­mir Še­ho­vić, ministar prosvjete

dr Sanja Damjanović, ministarka nauke

prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture

Dragica Sekulić, ministarka ekonomije

Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva

Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma

Kenan Hrapović, ministar zdravlja

Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava

Ke­mal Pu­ri­šić, ministar rada i socijalnog staranja

Suzana Pribilović, ministarka javne uprave

Nikola Janović, ministar sporta

mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova

Marija Vučinović, ministarka bez portfelja