18-12-2018

Izdavanje pasoša koštaće 25, a vozačke dozvole 10 eura

Kako su privrednici uporno ukazivali da ima veliki broj administrativnih taksi čak 659 i da su visoke, u Vladi su se odlučili na izradu novog zakona, a ne na izmjene postojećeg.

Izdavanje pasoša koštaće 25, a vozačke dozvole 10 eura | Radio Televizija Budva

Opštine su, kako se navodi u nacrtu, dužne da svoje propise usaglase sa tim zakonom do 31. jula naredne godine. Izdavanje pasoša koštaće 25, umjesto 40 eura, vozačke dozvole deset, umjesto 15, a saobraćajne pet eura, prenosi RTCG.

Nacrtom je predloženo da taksa za zahtjev, molbu i prijedlog, prijavu i drugi podnesak bude smanjena sa pet na dva eura, nakon što je analizom utvrđeno da je ova taksa u Crnoj Gori znatno veća u odnosu na zemlje regiona.

“Za žalbe se u Crnoj Gori naplaćuje taksa od pet eura. Uporednom analizom utvrđeno je da je veća u odnosu na pojedine zemlje regiona, te je predloženo njeno smanjenje na četiri eura”, navodi se u obrazloženju zakona.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu cijena je tri eura, što je takođe više nego u zemljama regiona, pa je predloženo smanjenje na dva eura.

Za uvjerenja koja izdaju organi, taksa je pet eura, gdje smo opet rekorderi u regionu, pa je predloženo smanjenje na tri, što je slučaj sa taksom za ovjeru i sa svim rješenjima koja donose organi. Ovjera punomoćja u Crnoj Gori se naplaćuje pet eura, što je duplo više nego u Srbiji, a u drugim zemljama regiona ne postoji, pa je predloženo smanjenje za dva eura.