13-02-2018

Izmijenje norme za obuku spasilaca na vodi

Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog krsta Crne Gore organizuje kurseve za obuku spasilaca na vodi i provjere za ovjeru licenci za 2018. godinu.

Izmijenje norme za obuku spasilaca na vodi | Radio Televizija Budva

Iz Crvenog krsta ovom prilikom najavljuju nove norme prilikom ispita.

"S tim u vezi, obavještavamo spasioce da će se, počev od sezone 2018. godine, praktični dio obuke i ispiti sprovoditi po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje će se primjenjivati na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi", objašnjavaju oni.

Tako sadržaj praktičnog dijela ispita, sa normama, podrazumijeva: plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći tri tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za devet minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (tri metra dubina) – tri puta za tri minuta.

Oni objašnjavaju da provjera, pored znanja i iskustva, uključuje znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija).

Iz Crvenog krsta dodaju da oni kao punopravni član ILS- e (Međunarodne spasilačke federacije), imaju obavezu da usklađuju nastavni plan i program, kao i kriterujume ocjenjivanja sa međunarodnim standardima.

"Provjere za ovjeru licenci za 2018. godinu za postojeće spasioce na vodi će se vršiti na bazenu Dragan Trifunović u Budvi, u sljedećim terminima: 18. i 25. februara; 4, 11, 18. i 25. marta; 1, 15. i 22. aprila, dok će u Domu solidarnosti u Sutomoru biti organizovane 30. aprila; 18. i 26. maja, kao i 9. juna”, saopštili su iz Crvenog krsta.

Prva obuka novih spasilaca će početi 1. maja, a za ovu godinu su planirane četiri.