08-07-2022

Izuzetna saradnja MZ Babin do sa Turističkom organizacijom Budve

Na budvanskoj rivijeri funkcioniše 17 info punktova, a jedan od lijepih primjera saradnje sa TOB-om je info punkt u Mjesnoj zajednici Babin do.

Izuzetna saradnja MZ Babin do sa Turističkom organizacijom Budve | Radio Televizija Budva

“U suštini bilo nam je najbitnije da izađemo u susret građanima i olakšamo im određeno funkcionisanje turističke privrede. Prezadovoljni smo saradnjom sa Turističkom organizacijom Budve”, kazao je za Polis Željko Srdanović, predsjednik MZ Babin do.

Sa više aspekata je značajana saradnja sa mjesnom zajednicom za Turističku organizaciju, istakla je Tijana Kotarac iz TOB-a.

“Prvo i najvažnije je input koji mi dobijamo direktno sa terena od građana preko njihovih predstavnika , o tome kako bi trebalo u turističkom smislu unaprijediti taj mikro lokalitet, što učiniti da bude bolje posebno u turističkom smislu . Da li mi možemo da uložimo kasnije određena novčana stredstva da poboljšamo život mještana i turista koji će tu boraviti, sa druge strane zajednički koristeći prostorije koje imaju mjesne zajednice , smanjujemo istovremeno i naše troškove radi iznajmljivanja nekog drugog prostora, ali i naši mladi ljudi koji rade u turističkim info biroima direktno su u kontaktu sa mještanima i predstavnicima mjesnih zajednica. Dakle, pored Mjesne zazajednice Babin do sa kojom ostvarujemo izuzetnu saradnju, po istom principu funkcionišemo i u Buljarici i na Jazu i tu koristimo zajedničke prostorije i na taj način dobijamo više informacija od naših sugrađana koji žive na tim područjima”, istakla je Kotarac.

U mjesnoj zajednici Babin do trebalo bi da budu urađene i dvije ulice najavio je Srdanović

“Ako dođemu u situaciju već sledeće godine da krenemo u realizaciju dvije ulice u našoj mjesnoj zajednici koje su jako potrebne, jer sam više puta isticao da smo slijepo naselje jer imamo jednu ulicu kojom ulazimo i izlazimo iz naselja , tako da bi nam ove dvije ulice baš značile”, zaključio je.

Podsjetimo od maja do oktobra su otvoreni sezonski info punktovi na različitim lokacijama u gradu, a posjetiocima i turistima su na raspolaganju besplatne turističe mape grada , brošure, promotivni materijali o turističkoj ponudi Budve kao i druge korisne informacije.

J.M.