25-10-2019

Izvršena predaja iPad uređaja odbornicima SO Budva

Shodno usvojenom Poslovniku o radu Skupštine opštine Budva i Odluka o obrazovanju radnih tijela SO Budva na zasijedanju 27. sjednice, održane, 14. oktobra ove godine, čime su ispunjeni preduslovi za realizaciju započetog projekta uvođenja e-parlamenta, a kako bi Skupština opštine Budva bila digitalizovana u odgovarajućem, odnosno punom kapacitetu, danas je u skupštinskoj sali izvršena predaja iPad uređaja odbornicima SO Budva mandatnog saziva (2016-2020.godine.

Izvršena predaja iPad uređaja odbornicima SO Budva | Radio Televizija Budva

Kako se navodi u saopštenju predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića, sprovedim procesom digitalizacije svi dokumenti i skupštinski materijali se pripremaju u elektronskoj formi i distribuiraju se elektronskim putem, što u značajnoj mjeri utiče na racionalizaciju u svakom smislu, na efikasnost i ekonomičnost rada Skupštine, a radi bolje interakcije kako sa odbornicima, tako i sa organima lokalne uprave, što je prepoznato kao benefit za čitavu administraciju.

Time se, kako je istakao, uvažava i dosadašnje ulaganje u modernizaciju informaciono-komunikacione infrastrukture (nabavka opreme za salu Opštine Budva - konferencijskog sistema, monitora, elektronskih jedinica, identifikacionih kartica, iPad uređaja za odbornike i opreme neophodne za realizaciju direktnih televizijskih prenosa sjednica Skupštine).

.