15-03-2020

Javna rasprava o davanju na korištenje nepokertne imovine u vlasništvu Opštine Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu uputio je javni poziv građanima opštine Budva, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade.

Javna rasprava o davanju na korištenje nepokertne imovine u vlasništvu Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade trajaće 15 dana, od 13.03. do 28.03.2020.
"U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 06.04.2020. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave" navodi se u saopštenju Sekretarijata za lokalnu samoupravu.