02-04-2024

Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, u okviru Agrobudžeta, objavilo javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za ovu godinu.


Foto: Pixabay

Korisnici podrške za komponentu konverzija i restrukturiranje vinograda i za zelenu berbu su poljoprivredna gazdinstva upisana u Vinarsku datoteku Vinogradarskog registra u skladu sa zakonima o vinu i o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici podrške za komponentu promocija vina su udruženja vinara i druga sektorska udruženja koja predstavljaju proizvođače vina.

Prihvatljive aktivnosti i investicije su konverzija sorte, restrukturiranje vinograda, zelena berba i promocija crnogorskih vina i širenje vinske kulture.

Iznos podrške za aktivnosti konverzije sorte izračunava se po iskrčenom čokotu i posađenom kalemu.

Iznosom od deset EUR po čokotu obuhvaćen je gubitak prinosa u juvenilnom stadijumu. Podrška za nabavku loznih kalemova iznosi 50 odsto od nabavne cijene. Maksimalni iznos podrške za konverziju je do deset hiljada eura po zahtjevu.

Iznos podrške za aktivnosti restrukturiranja vinograda je do 50 odsto ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od deset hiljada eura po zahtjevu.

Iznos podrške za zelenu berbu izračunava se na bazi propratne dokumentacije, koju dostavlja podnosilac zahtjeva, i iznosi do 50 odsto od procijenjenog gubitka prihoda, ali ne više od četiri hiljade eura po hektaru, ili jedan eura po čokotu, a sve ne više od deset hijada eura po zahtjevu.

Iznos podrške za promociju vina i širenje vinske kulture izračunava se na bazi propratne dokumentacije, koju dostavlja podnosilac zahtjeva, i iznosi do 50 odsto ukupno prihvatljivih troškova iz Programa promocije vina, ali ne više od pet hiljada EUR po zahtjevu.

Zahtjevi za podršku dostavljaju se na obrascima koji su sastavni dio javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje predloženih aktivnosti po javnom pozivu je 1. maj ove godine.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje isplate sredstava podrške za aktivnost zelena berba je 1. avgust, a za sve ostale aktivnosti po javnom pozivu je 30. novembar.