04-04-2019

Javno nadmetanje za zakup terasa ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je poziv za javno nadmetanje za zakup terasa ugostiteljskih objekata u Budvi prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019.-2023.godine. Evo koje su to terase.

Javno nadmetanje za zakup terasa ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra | Radio Televizija Budva

1. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskiog objekat »Olimpia R« sa terasom, na dijelu kat. parcela 2872/1, 2872/2 i 3057/1 K.O. Budva, lokacija označena brojem 4.30 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P2=194 m2, terasa na pijesku P=110 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 13.980,00 €

2. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »La Mirage«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine terasa P1=31m2 , P2=35m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.040,00 €


3. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Obala«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=19m2 , P2=17m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.660,00 €


4. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Plaža«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=12m2 , P2=15m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.240,00 €

5. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Horizonti«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=30m2 , P2=30m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.760,00 €

6. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat-terasa hotela »Aleksandar«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=130m2 , P2=30m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 7.360,00 €

7. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Tri ribara«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.8 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=58.90m2 , P2=44.55m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 4.760,00 €

8. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Škorpion«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=51 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.350,00 €

9. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.10 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=30 m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.380,00 €

10. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.11 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=16,72 m2

Početna cijena sezonskog zakupa: 770,00 €

11. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nevena«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.12 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=35m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.610,00 €

12. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat- terasa ugostiteljskog objekta »Dolce Vita«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.13 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=69m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.170,00 €

13. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nini«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.14 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=32m2, P2=48m2

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.680,00 €

14. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Porat«, na dijelu kat. parcele 1473/2 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.15 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P1=108m2, P2=42m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 6.900,00 €

15. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kaktus«, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.18 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.950,00 €

16. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Langust«, na dijelu kat. parcele 917/2 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.2 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=45m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.070,00 €

17. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Nika«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=15m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 690,00 €

18. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Mlin«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=31m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.430,00 €

19. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Palma«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=6m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 280,00 €

20. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Fini porat«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=14m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 640,00 €

21. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »More«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20.40m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 940,00 €

22. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat -terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1876 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=5m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 230,00 €

23. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Pržno«, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.10 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=49m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.250,00 €

24. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.11 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 920,00 €

25. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Blanila«, na dijelu kat. parcele 957/1 i 1931 K.O. Sveti Stefan, lokacija označena brojem 12.12 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=48m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.210,00 €

26. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Castello«, na dijelu kat. parcele 1373/2 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.2 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=20.40m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 800,00 €

27. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Lazaret«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.3 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, terasa sa donje strane šetališta površine P=31.50m2, terasa sa gornje strane šetališta površine P=8m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.540,00 €

28. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Tramontana« sa drvenim pultom, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.4 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površina terase P=44m2, površina pulta P=1.5m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 1.780,00 €

29. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Orada«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.5 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=60m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.340,00 €

30. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Ambasador«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.6 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=100m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.900,00 €

31. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Dominus«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.7 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=110m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 4.290,00 €

32. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »MTV«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.8 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=82m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.110,00 €


33. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Sutjeska«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.13 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=160m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 6.240,00 €

34. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kuba«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.14 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=78m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.040,00 €

35. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta »Kiss me«, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.15 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=79m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 3.080,00 €

36. Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat - terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 801 K.O. Petrovac, lokacija označena brojem 17.16 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=65m2.

Početna cijena sezonskog zakupa: 2.540,00 €

Javno nadmetanje će biti organizovano 19. aprila.

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2019. godine uz mogućnost godišnjeg produženja za period od četiri godine, odnosno do 31.12.2023.godine pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ovim ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i Korisnika/Zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Opširnije na OVOM linku