17-02-2021

Jevrić sam sebi dodijelio stan u Budvi

Direktor preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Goran Jevrić postao je 2016. vlasnik stana od 33 kvadrata u Budvi za svega 8.800 eura, pokazuje rješenje Uprave za nekretnine. Taj dokument, koji je objavila bivša urednica RTV Budva Iva Bajković, pokazuje da se radi o stambenoj jedinici koja je pripadala preduzeću, od kojeg ga je direktor otkupio.


Foto: Nikola Saveljić

Sudeći prema poslednjem izvještaju o imovini, Jevrić, osim stana od 33 kvadrata, posjeduje još dvije stambene jedinice – od 82 i 64 metra kvadratna, pola vikendice od 41 kvadrat, kao i 12,5 odsto u dvije kuće površine 88 i 142 kvadrata. On je te nekretnine imao i u trenutku kada je kupio treći stan od preduzeća, pokazuje izvještaj o imovini i prihodima iz 2016. godine.

U rješenju Uprave za nekretnine navodi se da je na osnovu ugovora o prodaji, sačinjenog u formi notarskog zapisa 30. decembra 2016. kod notara Milice Moštrokol, dozvoljena uknjižba prava svojine na nepokretnosti označenoj kao stambeni prostor od 33 metra kvadratna u prizemlju u korist Gorana Jevrića. Uprava za nekretnine je u rješenju navela da se briše upis preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje kao nosioca prava svojine na nepokretnosti.

– U „G” listu upisuje se hipoteka u iznosu od 8.800 eura, sa obavezom hipotekarnog dužnika da nema pravo otuđiti ili opteretiti nekretninu koja je predmet hipoteke bez pismene saglasnosti hipotekarnog povjerioca sa zabilježbom izvršenja bez odlaganja nakon dospjelosti obezbijeđenog potraživanja u korist preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a sve na osnovu zaključka Vlade Crne Gore od 6. juna 2013. i odluke Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje od 5. novembra 2015. godine, te na navedenoj nepokretnosti nema upisanih tereta i ograničenja – navodi se u rješenju koje je Uprava za nekretnine izdala u maju 2017.

U rješenju stoji da se zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore žalio zbog upisa Jevrića kao vlasnika stana, što je uvaženo od Ministarstva finansija u aprilu 2017, a predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje.

– Po ocjeni drugostepenog organa, prvostepeni je shodno Zakonu o opštem upravnom postupku, prije donošenja rješenja stranki morao omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja, a stranka ima pravo da učestvuje u ispitnom postupku, daje potrebne podatke i brani svoja prava i zakonom zaštićene interese. Ovaj organ je u međuvremenu dostavio spise predmeta zaštitniku imovinsko-pravnih interesa, kako bi se isti izjasnio po istim za uknjižbu Jevrić Gorana, a sve shodno izjavljenoj žalbi. Dana 18. aprila 2017. zaštitnik je ovom organu dostavio izjašnjenje, kojim je saglasan da se na osnovu dostavljene dokumentacije u predmetu, ispravama koje su priložene uz zahtjev, može izvršiti upis Jevrić Gorana, na način kako je to tražila stranka zahtjevom – navodi se u rješenju Uprave za nekretnine.

U tom dokumentu je precizirano da Jevrić ima rok od 10 godina da isplati 8.800 eura za stan, odnosno do 31. decembra 2025. godine. Jevrić u imovinskim izvještajima nije prijavljivao ratu za stan koja bi trebalo da bude oko 70 eura.Izvor: Dan online