08-06-2023

Kaluđerović: Država da podstiče i vrednuje dostignuća mladijh ljudi

Crna Gora privlačna za mlade je vizija i cilj SNP-a i zato ćemo i dalje, kao dio buduće vlasti, obezbjeđivati uslove za ambijent, koji će omogućiti mladim ljudima da svoje životne i poslovne planove ostvaruju u Crnoj Gori, kazala je kandidatkinja za poslanicu SNP-Demos „Za tebe“, Slađana Kaluđerović


Foto: SNP

"Mladi zaslužuju da budu nosioci razvoja Crne Gore, a država mora da prepozna, podstiče i vrednuje dostignuća mladih ljudi.
SNP insistira da sve državne politike moraju biti kompatibilne sa Nacionalnom strategijom za mlade, uzimajući u obzir specifičnosti mlade populacije kojoj stalno treba otvarati mogućnosti, odnosno aktivno je uključivati u rješavanje važnih društvenih problema.
Bezbjedno okruženje, osmišljeni društveni sadržaji, promovisanje zdravog načina života, uključivanje mladih u organizovanu prevenciju i suzbijanje opasnosti koje pogađaju najviše tu populaciju, poput narkomanije, alkoholizma, kriminala, jesu neophodan segment sveobuhvatne državne politike", ističe Kaluđerović.

SNP, kako dodaje, traži da državne institucije, civilni sektor i mediji u punoj mjeri ponesu odgovornost za kreiranje sistema vrijednosti u kome će mladi tražiti uzore u profesionalno i društveno ostvarenim pojedincima, a ne u licima sa potjernica, sistema koji će mladima vratiti vjeru u školovanje i sticanje novih znanja, a ne u populističke priče o bogaćenju preko noći, sistema gdje će mladi ljudi naučiti šta je odgovornost i kako da aktivno i ravnopravno učestvuju u mijenjanju svijeta oko sebe, a ne da budu začaureni na margini društva.

"Crna Gora će imati sigurnu perspektivu, samo ako svoju mladost čuva i njeguje, odnosno ako mladima pruža jednake šanse.
Zato – za mlade, ZA TEBE i za Crnu Goru", zaključuje se u saopštenju.