10-01-2024

Kažanegra Stanišić: Studija lokacije Paštrovske gore utvrdiće kulturna i prirodna bogatstva

U avgustu prošle godine odbornici SO Budva jednoglasno su donijeli Deklaraciju o zaštiti Paštrovske gore, koju je inicirala odbornica Demokrata Dragana Kažanegra Stanišić. Budžetom za 2024. otišlo se korak dalje i predviđena su sredstva za izradu studije o tom lokalitetu.


Foto: portal RTV Budva/printscreen (RTV Budva)

Budžetom su izdvojena sredstva za Službu glavnog gradskog arhitekte i planirano je da se raspiše konkurs za izradu studije lokacije Paštrovske gore, kazala je Kažanegra Stanišić za Polis.

"Ta studija nam je jako važna jer treba da pokaže granice Paštrovske gore. Mi možemo da štitimo samo onu teritoriju Paštrovske gore koja se nalazi na teritoriji Opštine Budva. Inače, Paštrovska gora se prostire od Bečića do Buljarice, 17 i po kilometara. To je planinski lanac u južnoj regiji Crne Gore, koji se proteže od masiva Lovćena do masiva Orjena", kazala je ona.

Kažanegra Stanišić pojasnila je šta će studijom biti uvrđeno.

"Ono što je jako važno, studija će tačno i precizno odrediti kulturna dobra i potencijal kulturne baštine na Paštrovskoj gori i sva ta dobra biće popisana. Mi u Deklaraciji imamo pobrojana samo ona kulturna dobra koja su najznačajnija, a četiri imaju status zaštite: manasitri Duljevo i Praskvica, tvrđava Kosmač i crkva Svetog Krsta u Novoselju. Studija će takođe utvrditi i prirodna bogatstva koja se nalaze na samoj teritoriji: endemske vrste, životinjske vrste i sve one posebnosti kojima Paštrovska gora zaista obiluje, jer ona je riznica prirodnog i kulturnog bogatstva", istakla je sagovornica Polisa.

Studija će, kako je napomenula, biti implementirana u prostorni urbanistički plan.

"Deklaracija je dala smjernice o zaštiti i odgovornom odnosu prema tom prostora, a studija će dati jasne smjernice šta se može predvidjeti PUP- om. I to je pravi način i pristup. Zašto smo mi imali ovoliku devastaciju do sada? Zato što nije postojala sinergija struke i želje i volje građanstva sa onim što su strategije i politike razvoja."

Odbornica Demokrata pohvalila je zalaganje glavne gradske arhitektice.

"Jako mi se dopada što ona dobro poznaje ovaj teren. Ne može se baviti sprovođenjem politika razvoja i planiranja neko ko ne poznaje teren i ko ne poznaje tradiciju i istoriju i ako mu nije jasna autentičnost određenog prostora. Ono što me oduševilo, rekla je da kada se završi sama strategija ona će pokazati tipsku paštrovsku kuću. I jedan od predloga je da napravimo 50 tipova paštrovske kuće koje će moći da se grade na tom prostoru. Zamislite koliko će ekskluzivno da izgleda sam taj prostor sjutra i sve ono što na njemu bude planirano, kada imamo tipsku arhitekturu. Takođe, plan je da se zaštiti suvomeđa, koja je autentična samo na prostoru Paštrovske gore. To su one međe koje se veoma komplikovano rade. One će možda nekom sjutra iziskivati dodatna finansijska sredstva, ali će donijeti novu vrijednost i autentičnost, nešto što postoji samo na tom prostoru. Mi ćemo, naravno, glavnu gradsku arhitekticu podržati u tim idejama i mislim da je interakcija između ljudi iz lokalne samouprave i stanovništva suštinski važna. I najvažnije od svega jeste da je došlo vrijeme da se građanin nešto pita i kaža svoje mišljenje", naglasila je ona.

Ako je suditi po riječima Kažanegre Stanišić, Deklaracija o zaštiti Paštrovske gore nije donijeta samo deklarativno.M.S.