30-11-2021

Kazne za izlaganje veša na fasade zgrada u Budvi od 50 do 10.000 eura

Odlukom o komunalnom redu Opštine Budva, iz 2009. godine, poseban član se odnosi na zabranu izlaganja veša, tepiha i drugih kućnih potpreština te vrste na fasade zgrada koje su okrenute ka ulici.Kontrola primjene ove zabrane je u nadležnosti komunalne policije, ali odluka se najčešće poštuje i lica se ne kažnjavaju, rekla je Milica Lazić iz Sekretarijata za stambeno javne poslove, za Budvansku hroniku.

Kazne za ove prekršaje su od 50 do 100 eura za fizička lica, a od 500 do 10.000 eura za pravna lica, kazala je Lazić.