10-06-2019

Kažnjavaće nelegalnu upotrebu dronova

Iako je registrovano 266 operatora dronova, broj bespilotnih letjelica u upotrebi je mnogo veći, a u cilju uvođenja što više operatora u regulatorne okvire Agencija za civilno vazduhoplovstvo pokrenula je edukativnu kampanju o načinima sigurnog upravljanja dronovima. Poručili su da će se slučajevi nelegalne upotrebe dronova kažnjavati.

Kažnjavaće nelegalnu upotrebu dronova | Radio Televizija Budva

„Dronovi doživljavaju pravu ekspanziju, i to ne samo za snimanje iz vazduha, već se pokazuju vrlo korisnim u nadzoru infrastrukture, šuma, poljoprivrednih dobara, drumskog saobraćaja i slično. Ipak, važno je da se svi koji upravljaju dronovima pridržavaju određenih pravila, kako bismo izbjegli neželjene događaje, kao što su sudar drona sa vazduhoplovom ili pad drona na zemlju, što može ugroziti živote ljudi i imovinu“, objasnili su iz Agencije.

Kako su istakli, upravo u cilju suzbijanja nelegalne upotrebe dronova Agencija je potpisala sporazum sa Upravom policije.

"Ovim se stiču uslovi da se zajedničkim aktivnostima obavljaju efikasnije mjere nadzora upotrebe dronova. Važno je još jednom naglasiti osnovne regulatorne zahtjeve koji se postavljaju pred operatore dronova: Svi operatori čiji dronovi imaju masu veću od pola kilograma, sa doletom preko 15 metara i visinom preko 10 metara, treba da se evidentiraju kod Agencije. Evidentiranje dronova je besplatno. S druge strane, odobrenje Agencije za izvođenje operacije dronom potrebno je samo kada se radi o dronovima veće težine i ako lete bliže gradskim sredinama ili skupovima ljudi", saopšteno je iz Agencije.

Oni su podsjetili da je zabranjeno letjenje noću i u blizini aerodroma, kao i izbacuvanje predmeta tokom leta.

"Dron sve vrijeme mora biti unutar vidnog polja rukovaoca i maksimalno do 500 metara udaljenosti horizontalno, te najviše 150 metara iznad zemlje ili vode Dron se ne smije približiti na manje od 150 metara skupovima ljudi i na udaljenost manjoj od 30 metara od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih vazduhoplova, puteva, željezničkih pruga, dalekovoda i sličnih objekata. U slučaju nelegalne upotrebe dronova, postoji mogućnost novčanih kazni i pokretanja sudskih postupaka zbog ugrožavanja javnog reda i mira", kazali su iz Agencije.