24-06-2022

Kažnjavati zbog buke u ugostiteljskim objektima

Nadležni treba da počnu da kontrolišu buku u ugostiteljskim objektima i u slučaju prekoračenja da kažnjavaju odgovorne, saopšteno je na jučerašnjoj sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.


Foto: Portal RTV Budva

Kako je saopšteno iz Skupštine, Odbor je na sjednici razmotrio dopis Budvanske rivijere koji se odnosio na problem buke iz okolnih ugostiteljskih objekata.

Ocijenjeno je da buka predstavlja konstantan problem tokom turističke sezone u Crnoj Gori.

“Kako je buka limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma, rizik za zdravlje i da je najčešći predmet žalbi gostiju koji ljetuju na crnogorskom primorju i njeno suzbijanje treba da bude jedan od prioriteta djelovanja za predstojeću turističku sezonu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da buka dolazi sa terasa restorana i brojnih kafića uz obalu, otvorenih diskoteka, sa zvučnika na otvorenim šankovima.

“Riječ je o problemu koji, osim što drastično remeti javni red i mir u velikom dijelu stambenih naselja, utiče na zdravlje i onemogućava normalno funkcionisanje građana”, navodi se u saopštenju.

Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, kako se dodaje, propisane su odredbe koje se odnose na zaštitu od buke od elektroakustičkih i/ili akustičkih uređaja, kojim je definisana i uloga ovlašćenih organizacija akreditovanih za mjerenje buke.

Dodaje se da je u prethodnim godinama ministarstvo nadležno za poslove iz oblasti turizma, u cilju efikasnijeg eliminisanja, odnosno minimiziranja problema buke, pripremalo je uputstvo za sprovođenje zakonskih mjera i radnji za zaštitu od buke od elektroakustičkih i/ill akustičkih uređaja i isto dostavljalo lokalnim samoupravama.

“Kako je zaštita od buke u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave u postupku sprovođenja inspekcijskog nadzora kod zaštite od buke posebnu ulogu imaju ovlašćeni organi lokalne uprave - komunalna ili lokalna turistička inspekcija, zavisno od sistematizacije i organizacije rada, kao i komunalna policija koja obavlja mjerenje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je potrebno da inspekcijske službe obilaskom terena provjere da li objekti ispunjavaju uslove za rad kako je Zakonom propisano, kao što je obaveza ugradnje limitatora jačine zvuka.

“I da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzmu nužne mjere prema ugostiteljskim objektima koji krše Zakon”, kaže se u saopštenju.

Odbor je apelovao na nadležne institucije da pravovremeno reagovale u skladu sa propisanim obavezama.

“Ali i da se počne sa primjenom kazni prema prekršiocima javnog reda i mira kako je to predviđeno Zakonom”, navodi se u saopštenju.

Rješavanje tog problema, kako se dodaje, ne iziskuje dodatna ulaganja, već samo ukazuje ne potrebu da se Zakon u potpunosti sprovede i jasno identifikuju nadležni za ovaj problem kako bi se obezbjedili uslovi za kvalitetnu turističku sezonu i spriječio gubitak gostiju.

“Imajući u vidu navedeno, Odbor poziva sve lokalne samouprave, a naročito Opštinu Budva i nadležne inspekcije u Opštini Budva kao lokalnu samoupravu koja čini 50 odsto prometa i turizma, da preduzmu hitne mjere za rješavanje navedenog problema”, zaključuje se u saopštenju.